Konjugácia slovesa muckrake v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso muckrake v angličtine.

Konjugácia slovesa muckrake v prítomnom čase

Present Tense

 • I muckrake
 • you muckrake
 • he|she|it muckrakes
 • we muckrake
 • you muckrake
 • they muckrake

Present Continuous

 • I am muckraking
 • you are muckraking
 • he|she|it is muckraking
 • we are muckraking
 • you are muckraking
 • they are muckraking

Present Perfect

 • I have muckraked
 • you have muckraked
 • he|she|it has muckraked
 • we have muckraked
 • you have muckraked
 • they have muckraked

Present Perfect Continuous

 • I have been muckraking
 • you have been muckraking
 • he|she|it has been muckraking
 • we have been muckraking
 • you have been muckraking
 • they have been muckraking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa muckrake v minulých časoch

Simple past

 • I muckraked
 • you muckraked
 • he|she|it muckraked
 • we muckraked
 • you muckraked
 • they muckraked

Past continuous

 • I was muckraking
 • you were muckraking
 • he|she|it was muckraking
 • we were muckraking
 • you were muckraking
 • they were muckraking

Past perfect

 • I had muckraked
 • you had muckraked
 • he|she|it had muckraked
 • we had muckraked
 • you had muckraked
 • they had muckraked

Past perfect continuous

 • I had been muckraking
 • you had been muckraking
 • he|she|it had been muckraking
 • we had been muckraking
 • you had been muckraking
 • they had been muckraking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa muckrake vo futurálnom čase

Future

 • I will muckrake
 • you will muckrake
 • he|she|it will muckrake
 • we will muckrake
 • you will muckrake
 • they will muckrake

Future continuous

 • I will be muckraking
 • you will be muckraking
 • he|she|it will be muckraking
 • we will be muckraking
 • you will be muckraking
 • they will be muckraking

Future perfect

 • I will have muckraked
 • you will have muckraked
 • he|she|it will have muckraked
 • we will have muckraked
 • you will have muckraked
 • they will have muckraked

Future perfect continuous

 • I will have been muckraking
 • you will have been muckraking
 • he|she|it will have been muckraking
 • we will have been muckraking
 • you will have been muckraking
 • they will have been muckraking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to muckrake

Present participle

 • muckraking

Past participle

 • muckraked

Perfect Participle

 • having muckraked

Imperatív v angličtine pre sloveso to muckrake

Imperative

 • muckrake
 • let's muckrake
 • muckrake

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: impropriate instantmessage mistime mourn muckamuck mud multicast orientalize podzolize relate unfix