Koniugacja czasownika muckrake w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika muckrake w języku angielskim.

Odmiana czasownika muckrake w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I muckrake
 • you muckrake
 • he|she|it muckrakes
 • we muckrake
 • you muckrake
 • they muckrake

Present Continuous

 • I am muckraking
 • you are muckraking
 • he|she|it is muckraking
 • we are muckraking
 • you are muckraking
 • they are muckraking

Present Perfect

 • I have muckraked
 • you have muckraked
 • he|she|it has muckraked
 • we have muckraked
 • you have muckraked
 • they have muckraked

Present Perfect Continuous

 • I have been muckraking
 • you have been muckraking
 • he|she|it has been muckraking
 • we have been muckraking
 • you have been muckraking
 • they have been muckraking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika muckrake w czasach przeszłych

Simple past

 • I muckraked
 • you muckraked
 • he|she|it muckraked
 • we muckraked
 • you muckraked
 • they muckraked

Past continuous

 • I was muckraking
 • you were muckraking
 • he|she|it was muckraking
 • we were muckraking
 • you were muckraking
 • they were muckraking

Past perfect

 • I had muckraked
 • you had muckraked
 • he|she|it had muckraked
 • we had muckraked
 • you had muckraked
 • they had muckraked

Past perfect continuous

 • I had been muckraking
 • you had been muckraking
 • he|she|it had been muckraking
 • we had been muckraking
 • you had been muckraking
 • they had been muckraking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika muckrake w czasach przyszłych

Future

 • I will muckrake
 • you will muckrake
 • he|she|it will muckrake
 • we will muckrake
 • you will muckrake
 • they will muckrake

Future continuous

 • I will be muckraking
 • you will be muckraking
 • he|she|it will be muckraking
 • we will be muckraking
 • you will be muckraking
 • they will be muckraking

Future perfect

 • I will have muckraked
 • you will have muckraked
 • he|she|it will have muckraked
 • we will have muckraked
 • you will have muckraked
 • they will have muckraked

Future perfect continuous

 • I will have been muckraking
 • you will have been muckraking
 • he|she|it will have been muckraking
 • we will have been muckraking
 • you will have been muckraking
 • they will have been muckraking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to muckrake

Present participle

 • muckraking

Past participle

 • muckraked

Perfect Participle

 • having muckraked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to muckrake

Imperative

 • muckrake
 • let's muckrake
 • muckrake

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: impropriate instantmessage mistime mourn muckamuck mud multicast orientalize podzolize relate unfix