Konjugácia slovesa cuddle v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso cuddle v angličtine.

Konjugácia slovesa cuddle v prítomnom čase

Present Tense

 • I cuddle
 • you cuddle
 • he|she|it cuddles
 • we cuddle
 • you cuddle
 • they cuddle

Present Continuous

 • I am cuddling
 • you are cuddling
 • he|she|it is cuddling
 • we are cuddling
 • you are cuddling
 • they are cuddling

Present Perfect

 • I have cuddled
 • you have cuddled
 • he|she|it has cuddled
 • we have cuddled
 • you have cuddled
 • they have cuddled

Present Perfect Continuous

 • I have been cuddling
 • you have been cuddling
 • he|she|it has been cuddling
 • we have been cuddling
 • you have been cuddling
 • they have been cuddling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa cuddle v minulých časoch

Simple past

 • I cuddled
 • you cuddled
 • he|she|it cuddled
 • we cuddled
 • you cuddled
 • they cuddled

Past continuous

 • I was cuddling
 • you were cuddling
 • he|she|it was cuddling
 • we were cuddling
 • you were cuddling
 • they were cuddling

Past perfect

 • I had cuddled
 • you had cuddled
 • he|she|it had cuddled
 • we had cuddled
 • you had cuddled
 • they had cuddled

Past perfect continuous

 • I had been cuddling
 • you had been cuddling
 • he|she|it had been cuddling
 • we had been cuddling
 • you had been cuddling
 • they had been cuddling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa cuddle vo futurálnom čase

Future

 • I will cuddle
 • you will cuddle
 • he|she|it will cuddle
 • we will cuddle
 • you will cuddle
 • they will cuddle

Future continuous

 • I will be cuddling
 • you will be cuddling
 • he|she|it will be cuddling
 • we will be cuddling
 • you will be cuddling
 • they will be cuddling

Future perfect

 • I will have cuddled
 • you will have cuddled
 • he|she|it will have cuddled
 • we will have cuddled
 • you will have cuddled
 • they will have cuddled

Future perfect continuous

 • I will have been cuddling
 • you will have been cuddling
 • he|she|it will have been cuddling
 • we will have been cuddling
 • you will have been cuddling
 • they will have been cuddling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to cuddle

Present participle

 • cuddling

Past participle

 • cuddled

Perfect Participle

 • having cuddled

Imperatív v angličtine pre sloveso to cuddle

Imperative

 • cuddle
 • let's cuddle
 • cuddle

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bounce burble creak cry cuckoo cudgel cumulate dehydrate draft floss offprint reprise