Konjugácia slovesa cry v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso cry v angličtine.

Konjugácia slovesa cry v prítomnom čase

Present Tense

 • I cry
 • you cry
 • he|she|it cries
 • we cry
 • you cry
 • they cry

Present Continuous

 • I am crying
 • you are crying
 • he|she|it is crying
 • we are crying
 • you are crying
 • they are crying

Present Perfect

 • I have cried
 • you have cried
 • he|she|it has cried
 • we have cried
 • you have cried
 • they have cried

Present Perfect Continuous

 • I have been crying
 • you have been crying
 • he|she|it has been crying
 • we have been crying
 • you have been crying
 • they have been crying

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa cry v minulých časoch

Simple past

 • I cried
 • you cried
 • he|she|it cried
 • we cried
 • you cried
 • they cried

Past continuous

 • I was crying
 • you were crying
 • he|she|it was crying
 • we were crying
 • you were crying
 • they were crying

Past perfect

 • I had cried
 • you had cried
 • he|she|it had cried
 • we had cried
 • you had cried
 • they had cried

Past perfect continuous

 • I had been crying
 • you had been crying
 • he|she|it had been crying
 • we had been crying
 • you had been crying
 • they had been crying

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa cry vo futurálnom čase

Future

 • I will cry
 • you will cry
 • he|she|it will cry
 • we will cry
 • you will cry
 • they will cry

Future continuous

 • I will be crying
 • you will be crying
 • he|she|it will be crying
 • we will be crying
 • you will be crying
 • they will be crying

Future perfect

 • I will have cried
 • you will have cried
 • he|she|it will have cried
 • we will have cried
 • you will have cried
 • they will have cried

Future perfect continuous

 • I will have been crying
 • you will have been crying
 • he|she|it will have been crying
 • we will have been crying
 • you will have been crying
 • they will have been crying

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to cry

Present participle

 • crying

Past participle

 • cried

Perfect Participle

 • having cried

Imperatív v angličtine pre sloveso to cry

Imperative

 • cry
 • let's cry
 • cry

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: botch bunker crate crump crutch crystallise cuff degrease downscale flocculate octuple repot