Konjugácia slovesa chivvy v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso chivvy v angličtine.

Konjugácia slovesa chivvy v prítomnom čase

Present Tense

 • I chivvy
 • you chivvy
 • he|she|it chivvies
 • we chivvy
 • you chivvy
 • they chivvy

Present Continuous

 • I am chivvying
 • you are chivvying
 • he|she|it is chivvying
 • we are chivvying
 • you are chivvying
 • they are chivvying

Present Perfect

 • I have chivvied
 • you have chivvied
 • he|she|it has chivvied
 • we have chivvied
 • you have chivvied
 • they have chivvied

Present Perfect Continuous

 • I have been chivvying
 • you have been chivvying
 • he|she|it has been chivvying
 • we have been chivvying
 • you have been chivvying
 • they have been chivvying

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa chivvy v minulých časoch

Simple past

 • I chivvied
 • you chivvied
 • he|she|it chivvied
 • we chivvied
 • you chivvied
 • they chivvied

Past continuous

 • I was chivvying
 • you were chivvying
 • he|she|it was chivvying
 • we were chivvying
 • you were chivvying
 • they were chivvying

Past perfect

 • I had chivvied
 • you had chivvied
 • he|she|it had chivvied
 • we had chivvied
 • you had chivvied
 • they had chivvied

Past perfect continuous

 • I had been chivvying
 • you had been chivvying
 • he|she|it had been chivvying
 • we had been chivvying
 • you had been chivvying
 • they had been chivvying

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa chivvy vo futurálnom čase

Future

 • I will chivvy
 • you will chivvy
 • he|she|it will chivvy
 • we will chivvy
 • you will chivvy
 • they will chivvy

Future continuous

 • I will be chivvying
 • you will be chivvying
 • he|she|it will be chivvying
 • we will be chivvying
 • you will be chivvying
 • they will be chivvying

Future perfect

 • I will have chivvied
 • you will have chivvied
 • he|she|it will have chivvied
 • we will have chivvied
 • you will have chivvied
 • they will have chivvied

Future perfect continuous

 • I will have been chivvying
 • you will have been chivvying
 • he|she|it will have been chivvying
 • we will have been chivvying
 • you will have been chivvying
 • they will have been chivvying

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to chivvy

Present participle

 • chivvying

Past participle

 • chivvied

Perfect Participle

 • having chivvied

Imperatív v angličtine pre sloveso to chivvy

Imperative

 • chivvy
 • let's chivvy
 • chivvy

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: amerce assibilate certificate chirm chitter chivy choreograph commove deface elect livestream prod