Konjugácia slovesa chivy v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso chivy v angličtine.

Konjugácia slovesa chivy v prítomnom čase

Present Tense

 • I chivy
 • you chivy
 • he|she|it chivies
 • we chivy
 • you chivy
 • they chivy

Present Continuous

 • I am chivying
 • you are chivying
 • he|she|it is chivying
 • we are chivying
 • you are chivying
 • they are chivying

Present Perfect

 • I have chivied
 • you have chivied
 • he|she|it has chivied
 • we have chivied
 • you have chivied
 • they have chivied

Present Perfect Continuous

 • I have been chivying
 • you have been chivying
 • he|she|it has been chivying
 • we have been chivying
 • you have been chivying
 • they have been chivying

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa chivy v minulých časoch

Simple past

 • I chivied
 • you chivied
 • he|she|it chivied
 • we chivied
 • you chivied
 • they chivied

Past continuous

 • I was chivying
 • you were chivying
 • he|she|it was chivying
 • we were chivying
 • you were chivying
 • they were chivying

Past perfect

 • I had chivied
 • you had chivied
 • he|she|it had chivied
 • we had chivied
 • you had chivied
 • they had chivied

Past perfect continuous

 • I had been chivying
 • you had been chivying
 • he|she|it had been chivying
 • we had been chivying
 • you had been chivying
 • they had been chivying

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa chivy vo futurálnom čase

Future

 • I will chivy
 • you will chivy
 • he|she|it will chivy
 • we will chivy
 • you will chivy
 • they will chivy

Future continuous

 • I will be chivying
 • you will be chivying
 • he|she|it will be chivying
 • we will be chivying
 • you will be chivying
 • they will be chivying

Future perfect

 • I will have chivied
 • you will have chivied
 • he|she|it will have chivied
 • we will have chivied
 • you will have chivied
 • they will have chivied

Future perfect continuous

 • I will have been chivying
 • you will have been chivying
 • he|she|it will have been chivying
 • we will have been chivying
 • you will have been chivying
 • they will have been chivying

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to chivy

Present participle

 • chivying

Past participle

 • chivied

Perfect Participle

 • having chivied

Imperatív v angličtine pre sloveso to chivy

Imperative

 • chivy
 • let's chivy
 • chivy

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: americanise assign certify chirp chivvy chlorinate chortle communalize defalcate electioneer lixiviate produce