Konjugácia slovesa blossom v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso blossom v angličtine.

Konjugácia slovesa blossom v prítomnom čase

Present Tense

 • I blossom
 • you blossom
 • he|she|it blossoms
 • we blossom
 • you blossom
 • they blossom

Present Continuous

 • I am blossoming
 • you are blossoming
 • he|she|it is blossoming
 • we are blossoming
 • you are blossoming
 • they are blossoming

Present Perfect

 • I have blossomed
 • you have blossomed
 • he|she|it has blossomed
 • we have blossomed
 • you have blossomed
 • they have blossomed

Present Perfect Continuous

 • I have been blossoming
 • you have been blossoming
 • he|she|it has been blossoming
 • we have been blossoming
 • you have been blossoming
 • they have been blossoming

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa blossom v minulých časoch

Simple past

 • I blossomed
 • you blossomed
 • he|she|it blossomed
 • we blossomed
 • you blossomed
 • they blossomed

Past continuous

 • I was blossoming
 • you were blossoming
 • he|she|it was blossoming
 • we were blossoming
 • you were blossoming
 • they were blossoming

Past perfect

 • I had blossomed
 • you had blossomed
 • he|she|it had blossomed
 • we had blossomed
 • you had blossomed
 • they had blossomed

Past perfect continuous

 • I had been blossoming
 • you had been blossoming
 • he|she|it had been blossoming
 • we had been blossoming
 • you had been blossoming
 • they had been blossoming

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa blossom vo futurálnom čase

Future

 • I will blossom
 • you will blossom
 • he|she|it will blossom
 • we will blossom
 • you will blossom
 • they will blossom

Future continuous

 • I will be blossoming
 • you will be blossoming
 • he|she|it will be blossoming
 • we will be blossoming
 • you will be blossoming
 • they will be blossoming

Future perfect

 • I will have blossomed
 • you will have blossomed
 • he|she|it will have blossomed
 • we will have blossomed
 • you will have blossomed
 • they will have blossomed

Future perfect continuous

 • I will have been blossoming
 • you will have been blossoming
 • he|she|it will have been blossoming
 • we will have been blossoming
 • you will have been blossoming
 • they will have been blossoming

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to blossom

Present participle

 • blossoming

Past participle

 • blossomed

Perfect Participle

 • having blossomed

Imperatív v angličtine pre sloveso to blossom

Imperative

 • blossom
 • let's blossom
 • blossom

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: biff block bloop blot bludge burble conceptualize destroy initialize paragraph