Konjugácia slovesa block v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso block v angličtine.

Konjugácia slovesa block v prítomnom čase

Present Tense

 • I block
 • you block
 • he|she|it blocks
 • we block
 • you block
 • they block

Present Continuous

 • I am blocking
 • you are blocking
 • he|she|it is blocking
 • we are blocking
 • you are blocking
 • they are blocking

Present Perfect

 • I have blocked
 • you have blocked
 • he|she|it has blocked
 • we have blocked
 • you have blocked
 • they have blocked

Present Perfect Continuous

 • I have been blocking
 • you have been blocking
 • he|she|it has been blocking
 • we have been blocking
 • you have been blocking
 • they have been blocking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa block v minulých časoch

Simple past

 • I blocked
 • you blocked
 • he|she|it blocked
 • we blocked
 • you blocked
 • they blocked

Past continuous

 • I was blocking
 • you were blocking
 • he|she|it was blocking
 • we were blocking
 • you were blocking
 • they were blocking

Past perfect

 • I had blocked
 • you had blocked
 • he|she|it had blocked
 • we had blocked
 • you had blocked
 • they had blocked

Past perfect continuous

 • I had been blocking
 • you had been blocking
 • he|she|it had been blocking
 • we had been blocking
 • you had been blocking
 • they had been blocking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa block vo futurálnom čase

Future

 • I will block
 • you will block
 • he|she|it will block
 • we will block
 • you will block
 • they will block

Future continuous

 • I will be blocking
 • you will be blocking
 • he|she|it will be blocking
 • we will be blocking
 • you will be blocking
 • they will be blocking

Future perfect

 • I will have blocked
 • you will have blocked
 • he|she|it will have blocked
 • we will have blocked
 • you will have blocked
 • they will have blocked

Future perfect continuous

 • I will have been blocking
 • you will have been blocking
 • he|she|it will have been blocking
 • we will have been blocking
 • you will have been blocking
 • they will have been blocking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to block

Present participle

 • blocking

Past participle

 • blocked

Perfect Participle

 • having blocked

Imperatív v angličtine pre sloveso to block

Imperative

 • block
 • let's block
 • block

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bewitch blink blob blockade blouse bunker conceal despumate inhale pantomime