Koniugacja czasownika unclothe w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unclothe w języku angielskim.

Odmiana czasownika unclothe w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unclothe
 • you unclothe
 • he|she|it unclothes
 • we unclothe
 • you unclothe
 • they unclothe

Present Continuous

 • I am unclothing
 • you are unclothing
 • he|she|it is unclothing
 • we are unclothing
 • you are unclothing
 • they are unclothing

Present Perfect

 • I have unclothed
 • you have unclothed
 • he|she|it has unclothed
 • we have unclothed
 • you have unclothed
 • they have unclothed

Present Perfect Continuous

 • I have been unclothing
 • you have been unclothing
 • he|she|it has been unclothing
 • we have been unclothing
 • you have been unclothing
 • they have been unclothing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unclothe w czasach przeszłych

Simple past

 • I unclothed
 • you unclothed
 • he|she|it unclothed
 • we unclothed
 • you unclothed
 • they unclothed

Past continuous

 • I was unclothing
 • you were unclothing
 • he|she|it was unclothing
 • we were unclothing
 • you were unclothing
 • they were unclothing

Past perfect

 • I had unclothed
 • you had unclothed
 • he|she|it had unclothed
 • we had unclothed
 • you had unclothed
 • they had unclothed

Past perfect continuous

 • I had been unclothing
 • you had been unclothing
 • he|she|it had been unclothing
 • we had been unclothing
 • you had been unclothing
 • they had been unclothing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unclothe w czasach przyszłych

Future

 • I will unclothe
 • you will unclothe
 • he|she|it will unclothe
 • we will unclothe
 • you will unclothe
 • they will unclothe

Future continuous

 • I will be unclothing
 • you will be unclothing
 • he|she|it will be unclothing
 • we will be unclothing
 • you will be unclothing
 • they will be unclothing

Future perfect

 • I will have unclothed
 • you will have unclothed
 • he|she|it will have unclothed
 • we will have unclothed
 • you will have unclothed
 • they will have unclothed

Future perfect continuous

 • I will have been unclothing
 • you will have been unclothing
 • he|she|it will have been unclothing
 • we will have been unclothing
 • you will have been unclothing
 • they will have been unclothing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unclothe

Present participle

 • unclothing

Past participle

 • unclothed

Perfect Participle

 • having unclothed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unclothe

Imperative

 • unclothe
 • let's unclothe
 • unclothe

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: crimple fettle solarize spud trump uncap unclose uncoil underbid vaccinate