Koniugacja czasownika crimple w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika crimple w języku angielskim.

Odmiana czasownika crimple w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I crimple
 • you crimple
 • he|she|it crimples
 • we crimple
 • you crimple
 • they crimple

Present Continuous

 • I am crimpling
 • you are crimpling
 • he|she|it is crimpling
 • we are crimpling
 • you are crimpling
 • they are crimpling

Present Perfect

 • I have crimpled
 • you have crimpled
 • he|she|it has crimpled
 • we have crimpled
 • you have crimpled
 • they have crimpled

Present Perfect Continuous

 • I have been crimpling
 • you have been crimpling
 • he|she|it has been crimpling
 • we have been crimpling
 • you have been crimpling
 • they have been crimpling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika crimple w czasach przeszłych

Simple past

 • I crimpled
 • you crimpled
 • he|she|it crimpled
 • we crimpled
 • you crimpled
 • they crimpled

Past continuous

 • I was crimpling
 • you were crimpling
 • he|she|it was crimpling
 • we were crimpling
 • you were crimpling
 • they were crimpling

Past perfect

 • I had crimpled
 • you had crimpled
 • he|she|it had crimpled
 • we had crimpled
 • you had crimpled
 • they had crimpled

Past perfect continuous

 • I had been crimpling
 • you had been crimpling
 • he|she|it had been crimpling
 • we had been crimpling
 • you had been crimpling
 • they had been crimpling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika crimple w czasach przyszłych

Future

 • I will crimple
 • you will crimple
 • he|she|it will crimple
 • we will crimple
 • you will crimple
 • they will crimple

Future continuous

 • I will be crimpling
 • you will be crimpling
 • he|she|it will be crimpling
 • we will be crimpling
 • you will be crimpling
 • they will be crimpling

Future perfect

 • I will have crimpled
 • you will have crimpled
 • he|she|it will have crimpled
 • we will have crimpled
 • you will have crimpled
 • they will have crimpled

Future perfect continuous

 • I will have been crimpling
 • you will have been crimpling
 • he|she|it will have been crimpling
 • we will have been crimpling
 • you will have been crimpling
 • they will have been crimpling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to crimple

Present participle

 • crimpling

Past participle

 • crimpled

Perfect Participle

 • having crimpled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to crimple

Imperative

 • crimple
 • let's crimple
 • crimple

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bludgeon broil cough crow crimp cringe croak decree dole fissure nonsuit remind