Koniugacja czasownika transliterate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika transliterate w języku angielskim.

Odmiana czasownika transliterate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I transliterate
 • you transliterate
 • he|she|it transliterates
 • we transliterate
 • you transliterate
 • they transliterate

Present Continuous

 • I am transliterating
 • you are transliterating
 • he|she|it is transliterating
 • we are transliterating
 • you are transliterating
 • they are transliterating

Present Perfect

 • I have transliterated
 • you have transliterated
 • he|she|it has transliterated
 • we have transliterated
 • you have transliterated
 • they have transliterated

Present Perfect Continuous

 • I have been transliterating
 • you have been transliterating
 • he|she|it has been transliterating
 • we have been transliterating
 • you have been transliterating
 • they have been transliterating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika transliterate w czasach przeszłych

Simple past

 • I transliterated
 • you transliterated
 • he|she|it transliterated
 • we transliterated
 • you transliterated
 • they transliterated

Past continuous

 • I was transliterating
 • you were transliterating
 • he|she|it was transliterating
 • we were transliterating
 • you were transliterating
 • they were transliterating

Past perfect

 • I had transliterated
 • you had transliterated
 • he|she|it had transliterated
 • we had transliterated
 • you had transliterated
 • they had transliterated

Past perfect continuous

 • I had been transliterating
 • you had been transliterating
 • he|she|it had been transliterating
 • we had been transliterating
 • you had been transliterating
 • they had been transliterating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika transliterate w czasach przyszłych

Future

 • I will transliterate
 • you will transliterate
 • he|she|it will transliterate
 • we will transliterate
 • you will transliterate
 • they will transliterate

Future continuous

 • I will be transliterating
 • you will be transliterating
 • he|she|it will be transliterating
 • we will be transliterating
 • you will be transliterating
 • they will be transliterating

Future perfect

 • I will have transliterated
 • you will have transliterated
 • he|she|it will have transliterated
 • we will have transliterated
 • you will have transliterated
 • they will have transliterated

Future perfect continuous

 • I will have been transliterating
 • you will have been transliterating
 • he|she|it will have been transliterating
 • we will have been transliterating
 • you will have been transliterating
 • they will have been transliterating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to transliterate

Present participle

 • transliterating

Past participle

 • transliterated

Perfect Participle

 • having transliterated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to transliterate

Imperative

 • transliterate
 • let's transliterate
 • transliterate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: contradict exist skulk snug toddle transfuse translate translocate transpose undertrump yoke