Koniugacja czasownika teleoperate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika teleoperate w języku angielskim.

Odmiana czasownika teleoperate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I teleoperate
 • you teleoperate
 • he|she|it teleoperates
 • we teleoperate
 • you teleoperate
 • they teleoperate

Present Continuous

 • I am teleoperating
 • you are teleoperating
 • he|she|it is teleoperating
 • we are teleoperating
 • you are teleoperating
 • they are teleoperating

Present Perfect

 • I have teleoperated
 • you have teleoperated
 • he|she|it has teleoperated
 • we have teleoperated
 • you have teleoperated
 • they have teleoperated

Present Perfect Continuous

 • I have been teleoperating
 • you have been teleoperating
 • he|she|it has been teleoperating
 • we have been teleoperating
 • you have been teleoperating
 • they have been teleoperating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika teleoperate w czasach przeszłych

Simple past

 • I teleoperated
 • you teleoperated
 • he|she|it teleoperated
 • we teleoperated
 • you teleoperated
 • they teleoperated

Past continuous

 • I was teleoperating
 • you were teleoperating
 • he|she|it was teleoperating
 • we were teleoperating
 • you were teleoperating
 • they were teleoperating

Past perfect

 • I had teleoperated
 • you had teleoperated
 • he|she|it had teleoperated
 • we had teleoperated
 • you had teleoperated
 • they had teleoperated

Past perfect continuous

 • I had been teleoperating
 • you had been teleoperating
 • he|she|it had been teleoperating
 • we had been teleoperating
 • you had been teleoperating
 • they had been teleoperating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika teleoperate w czasach przyszłych

Future

 • I will teleoperate
 • you will teleoperate
 • he|she|it will teleoperate
 • we will teleoperate
 • you will teleoperate
 • they will teleoperate

Future continuous

 • I will be teleoperating
 • you will be teleoperating
 • he|she|it will be teleoperating
 • we will be teleoperating
 • you will be teleoperating
 • they will be teleoperating

Future perfect

 • I will have teleoperated
 • you will have teleoperated
 • he|she|it will have teleoperated
 • we will have teleoperated
 • you will have teleoperated
 • they will have teleoperated

Future perfect continuous

 • I will have been teleoperating
 • you will have been teleoperating
 • he|she|it will have been teleoperating
 • we will have been teleoperating
 • you will have been teleoperating
 • they will have been teleoperating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to teleoperate

Present participle

 • teleoperating

Past participle

 • teleoperated

Perfect Participle

 • having teleoperated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to teleoperate

Imperative

 • teleoperate
 • let's teleoperate
 • teleoperate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cocker enclose serialize sidestep syncretize teeter telemeter telepathize telnet transilluminate water