Koniugacja czasownika strickle w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika strickle w języku angielskim.

Odmiana czasownika strickle w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I strickle
 • you strickle
 • he|she|it strickles
 • we strickle
 • you strickle
 • they strickle

Present Continuous

 • I am strickling
 • you are strickling
 • he|she|it is strickling
 • we are strickling
 • you are strickling
 • they are strickling

Present Perfect

 • I have strickled
 • you have strickled
 • he|she|it has strickled
 • we have strickled
 • you have strickled
 • they have strickled

Present Perfect Continuous

 • I have been strickling
 • you have been strickling
 • he|she|it has been strickling
 • we have been strickling
 • you have been strickling
 • they have been strickling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika strickle w czasach przeszłych

Simple past

 • I strickled
 • you strickled
 • he|she|it strickled
 • we strickled
 • you strickled
 • they strickled

Past continuous

 • I was strickling
 • you were strickling
 • he|she|it was strickling
 • we were strickling
 • you were strickling
 • they were strickling

Past perfect

 • I had strickled
 • you had strickled
 • he|she|it had strickled
 • we had strickled
 • you had strickled
 • they had strickled

Past perfect continuous

 • I had been strickling
 • you had been strickling
 • he|she|it had been strickling
 • we had been strickling
 • you had been strickling
 • they had been strickling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika strickle w czasach przyszłych

Future

 • I will strickle
 • you will strickle
 • he|she|it will strickle
 • we will strickle
 • you will strickle
 • they will strickle

Future continuous

 • I will be strickling
 • you will be strickling
 • he|she|it will be strickling
 • we will be strickling
 • you will be strickling
 • they will be strickling

Future perfect

 • I will have strickled
 • you will have strickled
 • he|she|it will have strickled
 • we will have strickled
 • you will have strickled
 • they will have strickled

Future perfect continuous

 • I will have been strickling
 • you will have been strickling
 • he|she|it will have been strickling
 • we will have been strickling
 • you will have been strickling
 • they will have been strickling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to strickle

Present participle

 • strickling

Past participle

 • strickled

Perfect Participle

 • having strickled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to strickle

Imperative

 • strickle
 • let's strickle
 • strickle

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: capsulize dissuade ripen satirize stencil streamline striate stride stroke swivel undress