Koniugacja czasownika stencil w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika stencil w języku angielskim.

Odmiana czasownika stencil w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I stencil
 • you stencil
 • he|she|it stencils
 • we stencil
 • you stencil
 • they stencil

Present Continuous

 • I am stencilling
 • you are stencilling
 • he|she|it is stencilling
 • we are stencilling
 • you are stencilling
 • they are stencilling

Present Perfect

 • I have stencilled
 • you have stencilled
 • he|she|it has stencilled
 • we have stencilled
 • you have stencilled
 • they have stencilled

Present Perfect Continuous

 • I have been stencilling
 • you have been stencilling
 • he|she|it has been stencilling
 • we have been stencilling
 • you have been stencilling
 • they have been stencilling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika stencil w czasach przeszłych

Simple past

 • I stencilled
 • you stencilled
 • he|she|it stencilled
 • we stencilled
 • you stencilled
 • they stencilled

Past continuous

 • I was stencilling
 • you were stencilling
 • he|she|it was stencilling
 • we were stencilling
 • you were stencilling
 • they were stencilling

Past perfect

 • I had stencilled
 • you had stencilled
 • he|she|it had stencilled
 • we had stencilled
 • you had stencilled
 • they had stencilled

Past perfect continuous

 • I had been stencilling
 • you had been stencilling
 • he|she|it had been stencilling
 • we had been stencilling
 • you had been stencilling
 • they had been stencilling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika stencil w czasach przyszłych

Future

 • I will stencil
 • you will stencil
 • he|she|it will stencil
 • we will stencil
 • you will stencil
 • they will stencil

Future continuous

 • I will be stencilling
 • you will be stencilling
 • he|she|it will be stencilling
 • we will be stencilling
 • you will be stencilling
 • they will be stencilling

Future perfect

 • I will have stencilled
 • you will have stencilled
 • he|she|it will have stencilled
 • we will have stencilled
 • you will have stencilled
 • they will have stencilled

Future perfect continuous

 • I will have been stencilling
 • you will have been stencilling
 • he|she|it will have been stencilling
 • we will have been stencilling
 • you will have been stencilling
 • they will have been stencilling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to stencil

Present participle

 • stencilling

Past participle

 • stencilled

Perfect Participle

 • having stencilled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to stencil

Imperative

 • stencil
 • let's stencil
 • stencil

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bus disgorge retrain roughdry sprout steep stem stenograph steward superfuse tyrannize