Konjugácia slovesa stencil v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso stencil v angličtine.

Konjugácia slovesa stencil v prítomnom čase

Present Tense

 • I stencil
 • you stencil
 • he|she|it stencils
 • we stencil
 • you stencil
 • they stencil

Present Continuous

 • I am stencilling
 • you are stencilling
 • he|she|it is stencilling
 • we are stencilling
 • you are stencilling
 • they are stencilling

Present Perfect

 • I have stencilled
 • you have stencilled
 • he|she|it has stencilled
 • we have stencilled
 • you have stencilled
 • they have stencilled

Present Perfect Continuous

 • I have been stencilling
 • you have been stencilling
 • he|she|it has been stencilling
 • we have been stencilling
 • you have been stencilling
 • they have been stencilling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa stencil v minulých časoch

Simple past

 • I stencilled
 • you stencilled
 • he|she|it stencilled
 • we stencilled
 • you stencilled
 • they stencilled

Past continuous

 • I was stencilling
 • you were stencilling
 • he|she|it was stencilling
 • we were stencilling
 • you were stencilling
 • they were stencilling

Past perfect

 • I had stencilled
 • you had stencilled
 • he|she|it had stencilled
 • we had stencilled
 • you had stencilled
 • they had stencilled

Past perfect continuous

 • I had been stencilling
 • you had been stencilling
 • he|she|it had been stencilling
 • we had been stencilling
 • you had been stencilling
 • they had been stencilling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa stencil vo futurálnom čase

Future

 • I will stencil
 • you will stencil
 • he|she|it will stencil
 • we will stencil
 • you will stencil
 • they will stencil

Future continuous

 • I will be stencilling
 • you will be stencilling
 • he|she|it will be stencilling
 • we will be stencilling
 • you will be stencilling
 • they will be stencilling

Future perfect

 • I will have stencilled
 • you will have stencilled
 • he|she|it will have stencilled
 • we will have stencilled
 • you will have stencilled
 • they will have stencilled

Future perfect continuous

 • I will have been stencilling
 • you will have been stencilling
 • he|she|it will have been stencilling
 • we will have been stencilling
 • you will have been stencilling
 • they will have been stencilling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to stencil

Present participle

 • stencilling

Past participle

 • stencilled

Perfect Participle

 • having stencilled

Imperatív v angličtine pre sloveso to stencil

Imperative

 • stencil
 • let's stencil
 • stencil

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bus disgorge retrain roughdry sprout steep stem stenograph steward superfuse tyrannize