Koniugacja czasownika stickle w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika stickle w języku angielskim.

Odmiana czasownika stickle w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I stickle
 • you stickle
 • he|she|it stickles
 • we stickle
 • you stickle
 • they stickle

Present Continuous

 • I am stickling
 • you are stickling
 • he|she|it is stickling
 • we are stickling
 • you are stickling
 • they are stickling

Present Perfect

 • I have stickled
 • you have stickled
 • he|she|it has stickled
 • we have stickled
 • you have stickled
 • they have stickled

Present Perfect Continuous

 • I have been stickling
 • you have been stickling
 • he|she|it has been stickling
 • we have been stickling
 • you have been stickling
 • they have been stickling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika stickle w czasach przeszłych

Simple past

 • I stickled
 • you stickled
 • he|she|it stickled
 • we stickled
 • you stickled
 • they stickled

Past continuous

 • I was stickling
 • you were stickling
 • he|she|it was stickling
 • we were stickling
 • you were stickling
 • they were stickling

Past perfect

 • I had stickled
 • you had stickled
 • he|she|it had stickled
 • we had stickled
 • you had stickled
 • they had stickled

Past perfect continuous

 • I had been stickling
 • you had been stickling
 • he|she|it had been stickling
 • we had been stickling
 • you had been stickling
 • they had been stickling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika stickle w czasach przyszłych

Future

 • I will stickle
 • you will stickle
 • he|she|it will stickle
 • we will stickle
 • you will stickle
 • they will stickle

Future continuous

 • I will be stickling
 • you will be stickling
 • he|she|it will be stickling
 • we will be stickling
 • you will be stickling
 • they will be stickling

Future perfect

 • I will have stickled
 • you will have stickled
 • he|she|it will have stickled
 • we will have stickled
 • you will have stickled
 • they will have stickled

Future perfect continuous

 • I will have been stickling
 • you will have been stickling
 • he|she|it will have been stickling
 • we will have been stickling
 • you will have been stickling
 • they will have been stickling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to stickle

Present participle

 • stickling

Past participle

 • stickled

Perfect Participle

 • having stickled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to stickle

Imperative

 • stickle
 • let's stickle
 • stickle

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: button disincline retry rowel squall sterilise stick sticky still supervise unbind