Koniugacja czasownika stick w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika stick w języku angielskim.

Odmiana czasownika stick w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I stick
 • you stick
 • he|she|it sticks
 • we stick
 • you stick
 • they stick

Present Continuous

 • I am sticking
 • you are sticking
 • he|she|it is sticking
 • we are sticking
 • you are sticking
 • they are sticking

Present Perfect

 • I have stuck
 • you have stuck
 • he|she|it has stuck
 • we have stuck
 • you have stuck
 • they have stuck

Present Perfect Continuous

 • I have been sticking
 • you have been sticking
 • he|she|it has been sticking
 • we have been sticking
 • you have been sticking
 • they have been sticking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika stick w czasach przeszłych

Simple past

 • I stuck
 • you stuck
 • he|she|it stuck
 • we stuck
 • you stuck
 • they stuck

Past continuous

 • I was sticking
 • you were sticking
 • he|she|it was sticking
 • we were sticking
 • you were sticking
 • they were sticking

Past perfect

 • I had stuck
 • you had stuck
 • he|she|it had stuck
 • we had stuck
 • you had stuck
 • they had stuck

Past perfect continuous

 • I had been sticking
 • you had been sticking
 • he|she|it had been sticking
 • we had been sticking
 • you had been sticking
 • they had been sticking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika stick w czasach przyszłych

Future

 • I will stick
 • you will stick
 • he|she|it will stick
 • we will stick
 • you will stick
 • they will stick

Future continuous

 • I will be sticking
 • you will be sticking
 • he|she|it will be sticking
 • we will be sticking
 • you will be sticking
 • they will be sticking

Future perfect

 • I will have stuck
 • you will have stuck
 • he|she|it will have stuck
 • we will have stuck
 • you will have stuck
 • they will have stuck

Future perfect continuous

 • I will have been sticking
 • you will have been sticking
 • he|she|it will have been sticking
 • we will have been sticking
 • you will have been sticking
 • they will have been sticking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to stick

Present participle

 • sticking

Past participle

 • stuck

Perfect Participle

 • having stuck

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to stick

Imperative

 • stick
 • let's stick
 • stick

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: butter disincentivize retrospect row squabble stereotype steward stickle stigmatize supervene unbend