Koniugacja czasownika snitch w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika snitch w języku angielskim.

Odmiana czasownika snitch w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I snitch
 • you snitch
 • he|she|it snitches
 • we snitch
 • you snitch
 • they snitch

Present Continuous

 • I am snitching
 • you are snitching
 • he|she|it is snitching
 • we are snitching
 • you are snitching
 • they are snitching

Present Perfect

 • I have snitched
 • you have snitched
 • he|she|it has snitched
 • we have snitched
 • you have snitched
 • they have snitched

Present Perfect Continuous

 • I have been snitching
 • you have been snitching
 • he|she|it has been snitching
 • we have been snitching
 • you have been snitching
 • they have been snitching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika snitch w czasach przeszłych

Simple past

 • I snitched
 • you snitched
 • he|she|it snitched
 • we snitched
 • you snitched
 • they snitched

Past continuous

 • I was snitching
 • you were snitching
 • he|she|it was snitching
 • we were snitching
 • you were snitching
 • they were snitching

Past perfect

 • I had snitched
 • you had snitched
 • he|she|it had snitched
 • we had snitched
 • you had snitched
 • they had snitched

Past perfect continuous

 • I had been snitching
 • you had been snitching
 • he|she|it had been snitching
 • we had been snitching
 • you had been snitching
 • they had been snitching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika snitch w czasach przyszłych

Future

 • I will snitch
 • you will snitch
 • he|she|it will snitch
 • we will snitch
 • you will snitch
 • they will snitch

Future continuous

 • I will be snitching
 • you will be snitching
 • he|she|it will be snitching
 • we will be snitching
 • you will be snitching
 • they will be snitching

Future perfect

 • I will have snitched
 • you will have snitched
 • he|she|it will have snitched
 • we will have snitched
 • you will have snitched
 • they will have snitched

Future perfect continuous

 • I will have been snitching
 • you will have been snitching
 • he|she|it will have been snitching
 • we will have been snitching
 • you will have been snitching
 • they will have been snitching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to snitch

Present participle

 • snitching

Past participle

 • snitched

Perfect Participle

 • having snitched

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to snitch

Imperative

 • snitch
 • let's snitch
 • snitch

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blat depasture refer reorient sleigh snicker snipe snivel snow stage tide welcome