Koniugacja czasownika slave w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika slave w języku angielskim.

Odmiana czasownika slave w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I slave
 • you slave
 • he|she|it slaves
 • we slave
 • you slave
 • they slave

Present Continuous

 • I am slaving
 • you are slaving
 • he|she|it is slaving
 • we are slaving
 • you are slaving
 • they are slaving

Present Perfect

 • I have slaved
 • you have slaved
 • he|she|it has slaved
 • we have slaved
 • you have slaved
 • they have slaved

Present Perfect Continuous

 • I have been slaving
 • you have been slaving
 • he|she|it has been slaving
 • we have been slaving
 • you have been slaving
 • they have been slaving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika slave w czasach przeszłych

Simple past

 • I slaved
 • you slaved
 • he|she|it slaved
 • we slaved
 • you slaved
 • they slaved

Past continuous

 • I was slaving
 • you were slaving
 • he|she|it was slaving
 • we were slaving
 • you were slaving
 • they were slaving

Past perfect

 • I had slaved
 • you had slaved
 • he|she|it had slaved
 • we had slaved
 • you had slaved
 • they had slaved

Past perfect continuous

 • I had been slaving
 • you had been slaving
 • he|she|it had been slaving
 • we had been slaving
 • you had been slaving
 • they had been slaving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika slave w czasach przyszłych

Future

 • I will slave
 • you will slave
 • he|she|it will slave
 • we will slave
 • you will slave
 • they will slave

Future continuous

 • I will be slaving
 • you will be slaving
 • he|she|it will be slaving
 • we will be slaving
 • you will be slaving
 • they will be slaving

Future perfect

 • I will have slaved
 • you will have slaved
 • he|she|it will have slaved
 • we will have slaved
 • you will have slaved
 • they will have slaved

Future perfect continuous

 • I will have been slaving
 • you will have been slaving
 • he|she|it will have been slaving
 • we will have been slaving
 • you will have been slaving
 • they will have been slaving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to slave

Present participle

 • slaving

Past participle

 • slaved

Perfect Participle

 • having slaved

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to slave

Imperative

 • slave
 • let's slave
 • slave

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: berate degauss recapitulate regurgitate silk slant slaughter slaver sleeve spile telecasted voyage