Konjugation av verbet slave på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet slave på engelska.

Konjugering av verbet slave i presens

Present Tense

 • I slave
 • you slave
 • he|she|it slaves
 • we slave
 • you slave
 • they slave

Present Continuous

 • I am slaving
 • you are slaving
 • he|she|it is slaving
 • we are slaving
 • you are slaving
 • they are slaving

Present Perfect

 • I have slaved
 • you have slaved
 • he|she|it has slaved
 • we have slaved
 • you have slaved
 • they have slaved

Present Perfect Continuous

 • I have been slaving
 • you have been slaving
 • he|she|it has been slaving
 • we have been slaving
 • you have been slaving
 • they have been slaving

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet slave i förfluten tid

Simple past

 • I slaved
 • you slaved
 • he|she|it slaved
 • we slaved
 • you slaved
 • they slaved

Past continuous

 • I was slaving
 • you were slaving
 • he|she|it was slaving
 • we were slaving
 • you were slaving
 • they were slaving

Past perfect

 • I had slaved
 • you had slaved
 • he|she|it had slaved
 • we had slaved
 • you had slaved
 • they had slaved

Past perfect continuous

 • I had been slaving
 • you had been slaving
 • he|she|it had been slaving
 • we had been slaving
 • you had been slaving
 • they had been slaving

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet slave i futurum

Future

 • I will slave
 • you will slave
 • he|she|it will slave
 • we will slave
 • you will slave
 • they will slave

Future continuous

 • I will be slaving
 • you will be slaving
 • he|she|it will be slaving
 • we will be slaving
 • you will be slaving
 • they will be slaving

Future perfect

 • I will have slaved
 • you will have slaved
 • he|she|it will have slaved
 • we will have slaved
 • you will have slaved
 • they will have slaved

Future perfect continuous

 • I will have been slaving
 • you will have been slaving
 • he|she|it will have been slaving
 • we will have been slaving
 • you will have been slaving
 • they will have been slaving

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to slave

Present participle

 • slaving

Past participle

 • slaved

Perfect Participle

 • having slaved

Imperative på engelska, för verbet to slave

Imperative

 • slave
 • let's slave
 • slave

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: berate degauss recapitulate regurgitate silk slant slaughter slaver sleeve spile telecasted voyage