Koniugacja czasownika serialise w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika serialise w języku angielskim.

Odmiana czasownika serialise w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I serialise
 • you serialise
 • he|she|it serialises
 • we serialise
 • you serialise
 • they serialise

Present Continuous

 • I am serialising
 • you are serialising
 • he|she|it is serialising
 • we are serialising
 • you are serialising
 • they are serialising

Present Perfect

 • I have serialised
 • you have serialised
 • he|she|it has serialised
 • we have serialised
 • you have serialised
 • they have serialised

Present Perfect Continuous

 • I have been serialising
 • you have been serialising
 • he|she|it has been serialising
 • we have been serialising
 • you have been serialising
 • they have been serialising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika serialise w czasach przeszłych

Simple past

 • I serialised
 • you serialised
 • he|she|it serialised
 • we serialised
 • you serialised
 • they serialised

Past continuous

 • I was serialising
 • you were serialising
 • he|she|it was serialising
 • we were serialising
 • you were serialising
 • they were serialising

Past perfect

 • I had serialised
 • you had serialised
 • he|she|it had serialised
 • we had serialised
 • you had serialised
 • they had serialised

Past perfect continuous

 • I had been serialising
 • you had been serialising
 • he|she|it had been serialising
 • we had been serialising
 • you had been serialising
 • they had been serialising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika serialise w czasach przyszłych

Future

 • I will serialise
 • you will serialise
 • he|she|it will serialise
 • we will serialise
 • you will serialise
 • they will serialise

Future continuous

 • I will be serialising
 • you will be serialising
 • he|she|it will be serialising
 • we will be serialising
 • you will be serialising
 • they will be serialising

Future perfect

 • I will have serialised
 • you will have serialised
 • he|she|it will have serialised
 • we will have serialised
 • you will have serialised
 • they will have serialised

Future perfect continuous

 • I will have been serialising
 • you will have been serialising
 • he|she|it will have been serialising
 • we will have been serialising
 • you will have been serialising
 • they will have been serialising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to serialise

Present participle

 • serialising

Past participle

 • serialised

Perfect Participle

 • having serialised

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to serialise

Imperative

 • serialise
 • let's serialise
 • serialise

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: assimilate cross-fertilize pubcrawl rant scrummage septuple serenade serialize sew skirr substantiate unhitch