Koniugacja czasownika replenish w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika replenish w języku angielskim.

Odmiana czasownika replenish w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I replenish
 • you replenish
 • he|she|it replenishes
 • we replenish
 • you replenish
 • they replenish

Present Continuous

 • I am replenishing
 • you are replenishing
 • he|she|it is replenishing
 • we are replenishing
 • you are replenishing
 • they are replenishing

Present Perfect

 • I have replenished
 • you have replenished
 • he|she|it has replenished
 • we have replenished
 • you have replenished
 • they have replenished

Present Perfect Continuous

 • I have been replenishing
 • you have been replenishing
 • he|she|it has been replenishing
 • we have been replenishing
 • you have been replenishing
 • they have been replenishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika replenish w czasach przeszłych

Simple past

 • I replenished
 • you replenished
 • he|she|it replenished
 • we replenished
 • you replenished
 • they replenished

Past continuous

 • I was replenishing
 • you were replenishing
 • he|she|it was replenishing
 • we were replenishing
 • you were replenishing
 • they were replenishing

Past perfect

 • I had replenished
 • you had replenished
 • he|she|it had replenished
 • we had replenished
 • you had replenished
 • they had replenished

Past perfect continuous

 • I had been replenishing
 • you had been replenishing
 • he|she|it had been replenishing
 • we had been replenishing
 • you had been replenishing
 • they had been replenishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika replenish w czasach przyszłych

Future

 • I will replenish
 • you will replenish
 • he|she|it will replenish
 • we will replenish
 • you will replenish
 • they will replenish

Future continuous

 • I will be replenishing
 • you will be replenishing
 • he|she|it will be replenishing
 • we will be replenishing
 • you will be replenishing
 • they will be replenishing

Future perfect

 • I will have replenished
 • you will have replenished
 • he|she|it will have replenished
 • we will have replenished
 • you will have replenished
 • they will have replenished

Future perfect continuous

 • I will have been replenishing
 • you will have been replenishing
 • he|she|it will have been replenishing
 • we will have been replenishing
 • you will have been replenishing
 • they will have been replenishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to replenish

Present participle

 • replenishing

Past participle

 • replenished

Perfect Participle

 • having replenished

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to replenish

Imperative

 • replenish
 • let's replenish
 • replenish

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cinder peal pinion reject repel replay replevin reposition roil sleave tambour