Koniugacja czasownika refract w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika refract w języku angielskim.

Odmiana czasownika refract w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I refract
 • you refract
 • he|she|it refracts
 • we refract
 • you refract
 • they refract

Present Continuous

 • I am refracting
 • you are refracting
 • he|she|it is refracting
 • we are refracting
 • you are refracting
 • they are refracting

Present Perfect

 • I have refracted
 • you have refracted
 • he|she|it has refracted
 • we have refracted
 • you have refracted
 • they have refracted

Present Perfect Continuous

 • I have been refracting
 • you have been refracting
 • he|she|it has been refracting
 • we have been refracting
 • you have been refracting
 • they have been refracting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika refract w czasach przeszłych

Simple past

 • I refracted
 • you refracted
 • he|she|it refracted
 • we refracted
 • you refracted
 • they refracted

Past continuous

 • I was refracting
 • you were refracting
 • he|she|it was refracting
 • we were refracting
 • you were refracting
 • they were refracting

Past perfect

 • I had refracted
 • you had refracted
 • he|she|it had refracted
 • we had refracted
 • you had refracted
 • they had refracted

Past perfect continuous

 • I had been refracting
 • you had been refracting
 • he|she|it had been refracting
 • we had been refracting
 • you had been refracting
 • they had been refracting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika refract w czasach przyszłych

Future

 • I will refract
 • you will refract
 • he|she|it will refract
 • we will refract
 • you will refract
 • they will refract

Future continuous

 • I will be refracting
 • you will be refracting
 • he|she|it will be refracting
 • we will be refracting
 • you will be refracting
 • they will be refracting

Future perfect

 • I will have refracted
 • you will have refracted
 • he|she|it will have refracted
 • we will have refracted
 • you will have refracted
 • they will have refracted

Future perfect continuous

 • I will have been refracting
 • you will have been refracting
 • he|she|it will have been refracting
 • we will have been refracting
 • you will have been refracting
 • they will have been refracting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to refract

Present participle

 • refracting

Past participle

 • refracted

Perfect Participle

 • having refracted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to refract

Imperative

 • refract
 • let's refract
 • refract

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cavort oversubscribe pearl reconfigure reflux reformulate refrain regain restock shrinkwrap superfuse