Koniugacja czasownika recast w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika recast w języku angielskim.

Odmiana czasownika recast w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I recast
 • you recast
 • he|she|it recasts
 • we recast
 • you recast
 • they recast

Present Continuous

 • I am recasting
 • you are recasting
 • he|she|it is recasting
 • we are recasting
 • you are recasting
 • they are recasting

Present Perfect

 • I have recast
 • you have recast
 • he|she|it has recast
 • we have recast
 • you have recast
 • they have recast

Present Perfect Continuous

 • I have been recasting
 • you have been recasting
 • he|she|it has been recasting
 • we have been recasting
 • you have been recasting
 • they have been recasting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika recast w czasach przeszłych

Simple past

 • I recast
 • you recast
 • he|she|it recast
 • we recast
 • you recast
 • they recast

Past continuous

 • I was recasting
 • you were recasting
 • he|she|it was recasting
 • we were recasting
 • you were recasting
 • they were recasting

Past perfect

 • I had recast
 • you had recast
 • he|she|it had recast
 • we had recast
 • you had recast
 • they had recast

Past perfect continuous

 • I had been recasting
 • you had been recasting
 • he|she|it had been recasting
 • we had been recasting
 • you had been recasting
 • they had been recasting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika recast w czasach przyszłych

Future

 • I will recast
 • you will recast
 • he|she|it will recast
 • we will recast
 • you will recast
 • they will recast

Future continuous

 • I will be recasting
 • you will be recasting
 • he|she|it will be recasting
 • we will be recasting
 • you will be recasting
 • they will be recasting

Future perfect

 • I will have recast
 • you will have recast
 • he|she|it will have recast
 • we will have recast
 • you will have recast
 • they will have recast

Future perfect continuous

 • I will have been recasting
 • you will have been recasting
 • he|she|it will have been recasting
 • we will have been recasting
 • you will have been recasting
 • they will have been recasting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to recast

Present participle

 • recasting

Past participle

 • recast

Perfect Participle

 • having recast

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to recast

Imperative

 • recast
 • let's recast
 • recast

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: canal outthink oxidate razor-cut recalculate recapture recce recite remunerate serenade strum