Koniugacja czasownika randomize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika randomize w języku angielskim.

Odmiana czasownika randomize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I randomize
 • you randomize
 • he|she|it randomizes
 • we randomize
 • you randomize
 • they randomize

Present Continuous

 • I am randomizing
 • you are randomizing
 • he|she|it is randomizing
 • we are randomizing
 • you are randomizing
 • they are randomizing

Present Perfect

 • I have randomized
 • you have randomized
 • he|she|it has randomized
 • we have randomized
 • you have randomized
 • they have randomized

Present Perfect Continuous

 • I have been randomizing
 • you have been randomizing
 • he|she|it has been randomizing
 • we have been randomizing
 • you have been randomizing
 • they have been randomizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika randomize w czasach przeszłych

Simple past

 • I randomized
 • you randomized
 • he|she|it randomized
 • we randomized
 • you randomized
 • they randomized

Past continuous

 • I was randomizing
 • you were randomizing
 • he|she|it was randomizing
 • we were randomizing
 • you were randomizing
 • they were randomizing

Past perfect

 • I had randomized
 • you had randomized
 • he|she|it had randomized
 • we had randomized
 • you had randomized
 • they had randomized

Past perfect continuous

 • I had been randomizing
 • you had been randomizing
 • he|she|it had been randomizing
 • we had been randomizing
 • you had been randomizing
 • they had been randomizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika randomize w czasach przyszłych

Future

 • I will randomize
 • you will randomize
 • he|she|it will randomize
 • we will randomize
 • you will randomize
 • they will randomize

Future continuous

 • I will be randomizing
 • you will be randomizing
 • he|she|it will be randomizing
 • we will be randomizing
 • you will be randomizing
 • they will be randomizing

Future perfect

 • I will have randomized
 • you will have randomized
 • he|she|it will have randomized
 • we will have randomized
 • you will have randomized
 • they will have randomized

Future perfect continuous

 • I will have been randomizing
 • you will have been randomizing
 • he|she|it will have been randomizing
 • we will have been randomizing
 • you will have been randomizing
 • they will have been randomizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to randomize

Present participle

 • randomizing

Past participle

 • randomized

Perfect Participle

 • having randomized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to randomize

Imperative

 • randomize
 • let's randomize
 • randomize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: brutalise off overburden putt ramble randomise range rapture refinance scourge steal