Koniugacja czasownika plasticize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika plasticize w języku angielskim.

Odmiana czasownika plasticize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I plasticize
 • you plasticize
 • he|she|it plasticizes
 • we plasticize
 • you plasticize
 • they plasticize

Present Continuous

 • I am plasticizing
 • you are plasticizing
 • he|she|it is plasticizing
 • we are plasticizing
 • you are plasticizing
 • they are plasticizing

Present Perfect

 • I have plasticized
 • you have plasticized
 • he|she|it has plasticized
 • we have plasticized
 • you have plasticized
 • they have plasticized

Present Perfect Continuous

 • I have been plasticizing
 • you have been plasticizing
 • he|she|it has been plasticizing
 • we have been plasticizing
 • you have been plasticizing
 • they have been plasticizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika plasticize w czasach przeszłych

Simple past

 • I plasticized
 • you plasticized
 • he|she|it plasticized
 • we plasticized
 • you plasticized
 • they plasticized

Past continuous

 • I was plasticizing
 • you were plasticizing
 • he|she|it was plasticizing
 • we were plasticizing
 • you were plasticizing
 • they were plasticizing

Past perfect

 • I had plasticized
 • you had plasticized
 • he|she|it had plasticized
 • we had plasticized
 • you had plasticized
 • they had plasticized

Past perfect continuous

 • I had been plasticizing
 • you had been plasticizing
 • he|she|it had been plasticizing
 • we had been plasticizing
 • you had been plasticizing
 • they had been plasticizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika plasticize w czasach przyszłych

Future

 • I will plasticize
 • you will plasticize
 • he|she|it will plasticize
 • we will plasticize
 • you will plasticize
 • they will plasticize

Future continuous

 • I will be plasticizing
 • you will be plasticizing
 • he|she|it will be plasticizing
 • we will be plasticizing
 • you will be plasticizing
 • they will be plasticizing

Future perfect

 • I will have plasticized
 • you will have plasticized
 • he|she|it will have plasticized
 • we will have plasticized
 • you will have plasticized
 • they will have plasticized

Future perfect continuous

 • I will have been plasticizing
 • you will have been plasticizing
 • he|she|it will have been plasticizing
 • we will have been plasticizing
 • you will have been plasticizing
 • they will have been plasticizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to plasticize

Present participle

 • plasticizing

Past participle

 • plasticized

Perfect Participle

 • having plasticized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to plasticize

Imperative

 • plasticize
 • let's plasticize
 • plasticize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: backcomb march minute photosensitize plane plaster plate playback prestress relish shy