Koniugacja czasownika plate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika plate w języku angielskim.

Odmiana czasownika plate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I plate
 • you plate
 • he|she|it plates
 • we plate
 • you plate
 • they plate

Present Continuous

 • I am plating
 • you are plating
 • he|she|it is plating
 • we are plating
 • you are plating
 • they are plating

Present Perfect

 • I have plated
 • you have plated
 • he|she|it has plated
 • we have plated
 • you have plated
 • they have plated

Present Perfect Continuous

 • I have been plating
 • you have been plating
 • he|she|it has been plating
 • we have been plating
 • you have been plating
 • they have been plating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika plate w czasach przeszłych

Simple past

 • I plated
 • you plated
 • he|she|it plated
 • we plated
 • you plated
 • they plated

Past continuous

 • I was plating
 • you were plating
 • he|she|it was plating
 • we were plating
 • you were plating
 • they were plating

Past perfect

 • I had plated
 • you had plated
 • he|she|it had plated
 • we had plated
 • you had plated
 • they had plated

Past perfect continuous

 • I had been plating
 • you had been plating
 • he|she|it had been plating
 • we had been plating
 • you had been plating
 • they had been plating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika plate w czasach przyszłych

Future

 • I will plate
 • you will plate
 • he|she|it will plate
 • we will plate
 • you will plate
 • they will plate

Future continuous

 • I will be plating
 • you will be plating
 • he|she|it will be plating
 • we will be plating
 • you will be plating
 • they will be plating

Future perfect

 • I will have plated
 • you will have plated
 • he|she|it will have plated
 • we will have plated
 • you will have plated
 • they will have plated

Future perfect continuous

 • I will have been plating
 • you will have been plating
 • he|she|it will have been plating
 • we will have been plating
 • you will have been plating
 • they will have been plating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to plate

Present participle

 • plating

Past participle

 • plated

Perfect Participle

 • having plated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to plate

Imperative

 • plate
 • let's plate
 • plate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: backcross margin mire photoset plane-table plasticize plateau pleach presume relive sibilate