Koniugacja czasownika necklace w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika necklace w języku angielskim.

Odmiana czasownika necklace w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I necklace
 • you necklace
 • he|she|it necklaces
 • we necklace
 • you necklace
 • they necklace

Present Continuous

 • I am necklacing
 • you are necklacing
 • he|she|it is necklacing
 • we are necklacing
 • you are necklacing
 • they are necklacing

Present Perfect

 • I have necklaced
 • you have necklaced
 • he|she|it has necklaced
 • we have necklaced
 • you have necklaced
 • they have necklaced

Present Perfect Continuous

 • I have been necklacing
 • you have been necklacing
 • he|she|it has been necklacing
 • we have been necklacing
 • you have been necklacing
 • they have been necklacing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika necklace w czasach przeszłych

Simple past

 • I necklaced
 • you necklaced
 • he|she|it necklaced
 • we necklaced
 • you necklaced
 • they necklaced

Past continuous

 • I was necklacing
 • you were necklacing
 • he|she|it was necklacing
 • we were necklacing
 • you were necklacing
 • they were necklacing

Past perfect

 • I had necklaced
 • you had necklaced
 • he|she|it had necklaced
 • we had necklaced
 • you had necklaced
 • they had necklaced

Past perfect continuous

 • I had been necklacing
 • you had been necklacing
 • he|she|it had been necklacing
 • we had been necklacing
 • you had been necklacing
 • they had been necklacing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika necklace w czasach przyszłych

Future

 • I will necklace
 • you will necklace
 • he|she|it will necklace
 • we will necklace
 • you will necklace
 • they will necklace

Future continuous

 • I will be necklacing
 • you will be necklacing
 • he|she|it will be necklacing
 • we will be necklacing
 • you will be necklacing
 • they will be necklacing

Future perfect

 • I will have necklaced
 • you will have necklaced
 • he|she|it will have necklaced
 • we will have necklaced
 • you will have necklaced
 • they will have necklaced

Future perfect continuous

 • I will have been necklacing
 • you will have been necklacing
 • he|she|it will have been necklacing
 • we will have been necklacing
 • you will have been necklacing
 • they will have been necklacing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to necklace

Present participle

 • necklacing

Past participle

 • necklaced

Perfect Participle

 • having necklaced

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to necklace

Imperative

 • necklace
 • let's necklace
 • necklace

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: infill interspace mottle navigate neck necrose neologize outstay potter repel unship