Koniugacja czasownika unship w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unship w języku angielskim.

Odmiana czasownika unship w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unship
 • you unship
 • he|she|it unships
 • we unship
 • you unship
 • they unship

Present Continuous

 • I am unshipping
 • you are unshipping
 • he|she|it is unshipping
 • we are unshipping
 • you are unshipping
 • they are unshipping

Present Perfect

 • I have unshipped
 • you have unshipped
 • he|she|it has unshipped
 • we have unshipped
 • you have unshipped
 • they have unshipped

Present Perfect Continuous

 • I have been unshipping
 • you have been unshipping
 • he|she|it has been unshipping
 • we have been unshipping
 • you have been unshipping
 • they have been unshipping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unship w czasach przeszłych

Simple past

 • I unshipped
 • you unshipped
 • he|she|it unshipped
 • we unshipped
 • you unshipped
 • they unshipped

Past continuous

 • I was unshipping
 • you were unshipping
 • he|she|it was unshipping
 • we were unshipping
 • you were unshipping
 • they were unshipping

Past perfect

 • I had unshipped
 • you had unshipped
 • he|she|it had unshipped
 • we had unshipped
 • you had unshipped
 • they had unshipped

Past perfect continuous

 • I had been unshipping
 • you had been unshipping
 • he|she|it had been unshipping
 • we had been unshipping
 • you had been unshipping
 • they had been unshipping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unship w czasach przyszłych

Future

 • I will unship
 • you will unship
 • he|she|it will unship
 • we will unship
 • you will unship
 • they will unship

Future continuous

 • I will be unshipping
 • you will be unshipping
 • he|she|it will be unshipping
 • we will be unshipping
 • you will be unshipping
 • they will be unshipping

Future perfect

 • I will have unshipped
 • you will have unshipped
 • he|she|it will have unshipped
 • we will have unshipped
 • you will have unshipped
 • they will have unshipped

Future perfect continuous

 • I will have been unshipping
 • you will have been unshipping
 • he|she|it will have been unshipping
 • we will have been unshipping
 • you will have been unshipping
 • they will have been unshipping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unship

Present participle

 • unshipping

Past participle

 • unshipped

Perfect Participle

 • having unshipped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unship

Imperative

 • unship
 • let's unship
 • unship

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: daub flummox sprinkle stope understock unscrew unsheathe unsling unstop wake