Koniugacja czasownika mutate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika mutate w języku angielskim.

Odmiana czasownika mutate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I mutate
 • you mutate
 • he|she|it mutates
 • we mutate
 • you mutate
 • they mutate

Present Continuous

 • I am mutating
 • you are mutating
 • he|she|it is mutating
 • we are mutating
 • you are mutating
 • they are mutating

Present Perfect

 • I have mutated
 • you have mutated
 • he|she|it has mutated
 • we have mutated
 • you have mutated
 • they have mutated

Present Perfect Continuous

 • I have been mutating
 • you have been mutating
 • he|she|it has been mutating
 • we have been mutating
 • you have been mutating
 • they have been mutating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika mutate w czasach przeszłych

Simple past

 • I mutated
 • you mutated
 • he|she|it mutated
 • we mutated
 • you mutated
 • they mutated

Past continuous

 • I was mutating
 • you were mutating
 • he|she|it was mutating
 • we were mutating
 • you were mutating
 • they were mutating

Past perfect

 • I had mutated
 • you had mutated
 • he|she|it had mutated
 • we had mutated
 • you had mutated
 • they had mutated

Past perfect continuous

 • I had been mutating
 • you had been mutating
 • he|she|it had been mutating
 • we had been mutating
 • you had been mutating
 • they had been mutating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika mutate w czasach przyszłych

Future

 • I will mutate
 • you will mutate
 • he|she|it will mutate
 • we will mutate
 • you will mutate
 • they will mutate

Future continuous

 • I will be mutating
 • you will be mutating
 • he|she|it will be mutating
 • we will be mutating
 • you will be mutating
 • they will be mutating

Future perfect

 • I will have mutated
 • you will have mutated
 • he|she|it will have mutated
 • we will have mutated
 • you will have mutated
 • they will have mutated

Future perfect continuous

 • I will have been mutating
 • you will have been mutating
 • he|she|it will have been mutating
 • we will have been mutating
 • you will have been mutating
 • they will have been mutating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to mutate

Present participle

 • mutating

Past participle

 • mutated

Perfect Participle

 • having mutated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to mutate

Imperative

 • mutate
 • let's mutate
 • mutate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: inconvenience interdict moither murmur muster mutch mythicize outfox pontificate remilitarize unlay