Koniugacja czasownika moult w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika moult w języku angielskim.

Odmiana czasownika moult w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I moult
 • you moult
 • he|she|it moults
 • we moult
 • you moult
 • they moult

Present Continuous

 • I am moulting
 • you are moulting
 • he|she|it is moulting
 • we are moulting
 • you are moulting
 • they are moulting

Present Perfect

 • I have moulted
 • you have moulted
 • he|she|it has moulted
 • we have moulted
 • you have moulted
 • they have moulted

Present Perfect Continuous

 • I have been moulting
 • you have been moulting
 • he|she|it has been moulting
 • we have been moulting
 • you have been moulting
 • they have been moulting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika moult w czasach przeszłych

Simple past

 • I moulted
 • you moulted
 • he|she|it moulted
 • we moulted
 • you moulted
 • they moulted

Past continuous

 • I was moulting
 • you were moulting
 • he|she|it was moulting
 • we were moulting
 • you were moulting
 • they were moulting

Past perfect

 • I had moulted
 • you had moulted
 • he|she|it had moulted
 • we had moulted
 • you had moulted
 • they had moulted

Past perfect continuous

 • I had been moulting
 • you had been moulting
 • he|she|it had been moulting
 • we had been moulting
 • you had been moulting
 • they had been moulting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika moult w czasach przyszłych

Future

 • I will moult
 • you will moult
 • he|she|it will moult
 • we will moult
 • you will moult
 • they will moult

Future continuous

 • I will be moulting
 • you will be moulting
 • he|she|it will be moulting
 • we will be moulting
 • you will be moulting
 • they will be moulting

Future perfect

 • I will have moulted
 • you will have moulted
 • he|she|it will have moulted
 • we will have moulted
 • you will have moulted
 • they will have moulted

Future perfect continuous

 • I will have been moulting
 • you will have been moulting
 • he|she|it will have been moulting
 • we will have been moulting
 • you will have been moulting
 • they will have been moulting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to moult

Present participle

 • moulting

Past participle

 • moulted

Perfect Participle

 • having moulted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to moult

Imperative

 • moult
 • let's moult
 • moult

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: import insolate misrule motivate moulder mound muck optimise plummet reinvigorate undertrump