Koniugacja czasownika motivate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika motivate w języku angielskim.

Odmiana czasownika motivate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I motivate
 • you motivate
 • he|she|it motivates
 • we motivate
 • you motivate
 • they motivate

Present Continuous

 • I am motivating
 • you are motivating
 • he|she|it is motivating
 • we are motivating
 • you are motivating
 • they are motivating

Present Perfect

 • I have motivated
 • you have motivated
 • he|she|it has motivated
 • we have motivated
 • you have motivated
 • they have motivated

Present Perfect Continuous

 • I have been motivating
 • you have been motivating
 • he|she|it has been motivating
 • we have been motivating
 • you have been motivating
 • they have been motivating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika motivate w czasach przeszłych

Simple past

 • I motivated
 • you motivated
 • he|she|it motivated
 • we motivated
 • you motivated
 • they motivated

Past continuous

 • I was motivating
 • you were motivating
 • he|she|it was motivating
 • we were motivating
 • you were motivating
 • they were motivating

Past perfect

 • I had motivated
 • you had motivated
 • he|she|it had motivated
 • we had motivated
 • you had motivated
 • they had motivated

Past perfect continuous

 • I had been motivating
 • you had been motivating
 • he|she|it had been motivating
 • we had been motivating
 • you had been motivating
 • they had been motivating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika motivate w czasach przyszłych

Future

 • I will motivate
 • you will motivate
 • he|she|it will motivate
 • we will motivate
 • you will motivate
 • they will motivate

Future continuous

 • I will be motivating
 • you will be motivating
 • he|she|it will be motivating
 • we will be motivating
 • you will be motivating
 • they will be motivating

Future perfect

 • I will have motivated
 • you will have motivated
 • he|she|it will have motivated
 • we will have motivated
 • you will have motivated
 • they will have motivated

Future perfect continuous

 • I will have been motivating
 • you will have been motivating
 • he|she|it will have been motivating
 • we will have been motivating
 • you will have been motivating
 • they will have been motivating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to motivate

Present participle

 • motivating

Past participle

 • motivated

Perfect Participle

 • having motivated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to motivate

Imperative

 • motivate
 • let's motivate
 • motivate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: implead inseminate misprize mortise motion motive mountaineer opine plot reinstate undersign