Koniugacja czasownika lampoon w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika lampoon w języku angielskim.

Odmiana czasownika lampoon w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I lampoon
 • you lampoon
 • he|she|it lampoons
 • we lampoon
 • you lampoon
 • they lampoon

Present Continuous

 • I am lampooning
 • you are lampooning
 • he|she|it is lampooning
 • we are lampooning
 • you are lampooning
 • they are lampooning

Present Perfect

 • I have lampooned
 • you have lampooned
 • he|she|it has lampooned
 • we have lampooned
 • you have lampooned
 • they have lampooned

Present Perfect Continuous

 • I have been lampooning
 • you have been lampooning
 • he|she|it has been lampooning
 • we have been lampooning
 • you have been lampooning
 • they have been lampooning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika lampoon w czasach przeszłych

Simple past

 • I lampooned
 • you lampooned
 • he|she|it lampooned
 • we lampooned
 • you lampooned
 • they lampooned

Past continuous

 • I was lampooning
 • you were lampooning
 • he|she|it was lampooning
 • we were lampooning
 • you were lampooning
 • they were lampooning

Past perfect

 • I had lampooned
 • you had lampooned
 • he|she|it had lampooned
 • we had lampooned
 • you had lampooned
 • they had lampooned

Past perfect continuous

 • I had been lampooning
 • you had been lampooning
 • he|she|it had been lampooning
 • we had been lampooning
 • you had been lampooning
 • they had been lampooning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika lampoon w czasach przyszłych

Future

 • I will lampoon
 • you will lampoon
 • he|she|it will lampoon
 • we will lampoon
 • you will lampoon
 • they will lampoon

Future continuous

 • I will be lampooning
 • you will be lampooning
 • he|she|it will be lampooning
 • we will be lampooning
 • you will be lampooning
 • they will be lampooning

Future perfect

 • I will have lampooned
 • you will have lampooned
 • he|she|it will have lampooned
 • we will have lampooned
 • you will have lampooned
 • they will have lampooned

Future perfect continuous

 • I will have been lampooning
 • you will have been lampooning
 • he|she|it will have been lampooning
 • we will have been lampooning
 • you will have been lampooning
 • they will have been lampooning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to lampoon

Present participle

 • lampooning

Past participle

 • lampooned

Perfect Participle

 • having lampooned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to lampoon

Imperative

 • lampoon
 • let's lampoon
 • lampoon

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: gild guarantee keelhaul lamb lamp lance largen maintain osculate pressgang symbol