Koniugacja czasownika kettle w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika kettle w języku angielskim.

Odmiana czasownika kettle w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I kettle
 • you kettle
 • he|she|it kettles
 • we kettle
 • you kettle
 • they kettle

Present Continuous

 • I am kettling
 • you are kettling
 • he|she|it is kettling
 • we are kettling
 • you are kettling
 • they are kettling

Present Perfect

 • I have kettled
 • you have kettled
 • he|she|it has kettled
 • we have kettled
 • you have kettled
 • they have kettled

Present Perfect Continuous

 • I have been kettling
 • you have been kettling
 • he|she|it has been kettling
 • we have been kettling
 • you have been kettling
 • they have been kettling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika kettle w czasach przeszłych

Simple past

 • I kettled
 • you kettled
 • he|she|it kettled
 • we kettled
 • you kettled
 • they kettled

Past continuous

 • I was kettling
 • you were kettling
 • he|she|it was kettling
 • we were kettling
 • you were kettling
 • they were kettling

Past perfect

 • I had kettled
 • you had kettled
 • he|she|it had kettled
 • we had kettled
 • you had kettled
 • they had kettled

Past perfect continuous

 • I had been kettling
 • you had been kettling
 • he|she|it had been kettling
 • we had been kettling
 • you had been kettling
 • they had been kettling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika kettle w czasach przyszłych

Future

 • I will kettle
 • you will kettle
 • he|she|it will kettle
 • we will kettle
 • you will kettle
 • they will kettle

Future continuous

 • I will be kettling
 • you will be kettling
 • he|she|it will be kettling
 • we will be kettling
 • you will be kettling
 • they will be kettling

Future perfect

 • I will have kettled
 • you will have kettled
 • he|she|it will have kettled
 • we will have kettled
 • you will have kettled
 • they will have kettled

Future perfect continuous

 • I will have been kettling
 • you will have been kettling
 • he|she|it will have been kettling
 • we will have been kettling
 • you will have been kettling
 • they will have been kettling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to kettle

Present participle

 • kettling

Past participle

 • kettled

Perfect Participle

 • having kettled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to kettle

Imperative

 • kettle
 • let's kettle
 • kettle

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: gammon goof jay-walk keep kernel key kickstart localise objectify prate suppress