Koniugacja czasownika key w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika key w języku angielskim.

Odmiana czasownika key w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I key
 • you key
 • he|she|it keys
 • we key
 • you key
 • they key

Present Continuous

 • I am keying
 • you are keying
 • he|she|it is keying
 • we are keying
 • you are keying
 • they are keying

Present Perfect

 • I have keyed
 • you have keyed
 • he|she|it has keyed
 • we have keyed
 • you have keyed
 • they have keyed

Present Perfect Continuous

 • I have been keying
 • you have been keying
 • he|she|it has been keying
 • we have been keying
 • you have been keying
 • they have been keying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika key w czasach przeszłych

Simple past

 • I keyed
 • you keyed
 • he|she|it keyed
 • we keyed
 • you keyed
 • they keyed

Past continuous

 • I was keying
 • you were keying
 • he|she|it was keying
 • we were keying
 • you were keying
 • they were keying

Past perfect

 • I had keyed
 • you had keyed
 • he|she|it had keyed
 • we had keyed
 • you had keyed
 • they had keyed

Past perfect continuous

 • I had been keying
 • you had been keying
 • he|she|it had been keying
 • we had been keying
 • you had been keying
 • they had been keying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika key w czasach przyszłych

Future

 • I will key
 • you will key
 • he|she|it will key
 • we will key
 • you will key
 • they will key

Future continuous

 • I will be keying
 • you will be keying
 • he|she|it will be keying
 • we will be keying
 • you will be keying
 • they will be keying

Future perfect

 • I will have keyed
 • you will have keyed
 • he|she|it will have keyed
 • we will have keyed
 • you will have keyed
 • they will have keyed

Future perfect continuous

 • I will have been keying
 • you will have been keying
 • he|she|it will have been keying
 • we will have been keying
 • you will have been keying
 • they will have been keying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to key

Present participle

 • keying

Past participle

 • keyed

Perfect Participle

 • having keyed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to key

Imperative

 • key
 • let's key
 • key

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: gang google jaywalk ken kettle keyboard kid localize objurgate prattle suppurate