Koniugacja czasownika jobhunt w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika jobhunt w języku angielskim.

Odmiana czasownika jobhunt w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I jobhunt
 • you jobhunt
 • he|she|it jobhunts
 • we jobhunt
 • you jobhunt
 • they jobhunt

Present Continuous

 • I am jobhunting
 • you are jobhunting
 • he|she|it is jobhunting
 • we are jobhunting
 • you are jobhunting
 • they are jobhunting

Present Perfect

 • I have jobhunted
 • you have jobhunted
 • he|she|it has jobhunted
 • we have jobhunted
 • you have jobhunted
 • they have jobhunted

Present Perfect Continuous

 • I have been jobhunting
 • you have been jobhunting
 • he|she|it has been jobhunting
 • we have been jobhunting
 • you have been jobhunting
 • they have been jobhunting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika jobhunt w czasach przeszłych

Simple past

 • I jobhunted
 • you jobhunted
 • he|she|it jobhunted
 • we jobhunted
 • you jobhunted
 • they jobhunted

Past continuous

 • I was jobhunting
 • you were jobhunting
 • he|she|it was jobhunting
 • we were jobhunting
 • you were jobhunting
 • they were jobhunting

Past perfect

 • I had jobhunted
 • you had jobhunted
 • he|she|it had jobhunted
 • we had jobhunted
 • you had jobhunted
 • they had jobhunted

Past perfect continuous

 • I had been jobhunting
 • you had been jobhunting
 • he|she|it had been jobhunting
 • we had been jobhunting
 • you had been jobhunting
 • they had been jobhunting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika jobhunt w czasach przyszłych

Future

 • I will jobhunt
 • you will jobhunt
 • he|she|it will jobhunt
 • we will jobhunt
 • you will jobhunt
 • they will jobhunt

Future continuous

 • I will be jobhunting
 • you will be jobhunting
 • he|she|it will be jobhunting
 • we will be jobhunting
 • you will be jobhunting
 • they will be jobhunting

Future perfect

 • I will have jobhunted
 • you will have jobhunted
 • he|she|it will have jobhunted
 • we will have jobhunted
 • you will have jobhunted
 • they will have jobhunted

Future perfect continuous

 • I will have been jobhunting
 • you will have been jobhunting
 • he|she|it will have been jobhunting
 • we will have been jobhunting
 • you will have been jobhunting
 • they will have been jobhunting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to jobhunt

Present participle

 • jobhunting

Past participle

 • jobhunted

Perfect Participle

 • having jobhunted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to jobhunt

Imperative

 • jobhunt
 • let's jobhunt
 • jobhunt

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: fructify girdle invigorate jink job-share jobshare jol licence neutralise poop suffix