Koniugacja czasownika gladhand w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika gladhand w języku angielskim.

Odmiana czasownika gladhand w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I gladhand
 • you gladhand
 • he|she|it gladhands
 • we gladhand
 • you gladhand
 • they gladhand

Present Continuous

 • I am gladhanding
 • you are gladhanding
 • he|she|it is gladhanding
 • we are gladhanding
 • you are gladhanding
 • they are gladhanding

Present Perfect

 • I have gladhanded
 • you have gladhanded
 • he|she|it has gladhanded
 • we have gladhanded
 • you have gladhanded
 • they have gladhanded

Present Perfect Continuous

 • I have been gladhanding
 • you have been gladhanding
 • he|she|it has been gladhanding
 • we have been gladhanding
 • you have been gladhanding
 • they have been gladhanding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika gladhand w czasach przeszłych

Simple past

 • I gladhanded
 • you gladhanded
 • he|she|it gladhanded
 • we gladhanded
 • you gladhanded
 • they gladhanded

Past continuous

 • I was gladhanding
 • you were gladhanding
 • he|she|it was gladhanding
 • we were gladhanding
 • you were gladhanding
 • they were gladhanding

Past perfect

 • I had gladhanded
 • you had gladhanded
 • he|she|it had gladhanded
 • we had gladhanded
 • you had gladhanded
 • they had gladhanded

Past perfect continuous

 • I had been gladhanding
 • you had been gladhanding
 • he|she|it had been gladhanding
 • we had been gladhanding
 • you had been gladhanding
 • they had been gladhanding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika gladhand w czasach przyszłych

Future

 • I will gladhand
 • you will gladhand
 • he|she|it will gladhand
 • we will gladhand
 • you will gladhand
 • they will gladhand

Future continuous

 • I will be gladhanding
 • you will be gladhanding
 • he|she|it will be gladhanding
 • we will be gladhanding
 • you will be gladhanding
 • they will be gladhanding

Future perfect

 • I will have gladhanded
 • you will have gladhanded
 • he|she|it will have gladhanded
 • we will have gladhanded
 • you will have gladhanded
 • they will have gladhanded

Future perfect continuous

 • I will have been gladhanding
 • you will have been gladhanding
 • he|she|it will have been gladhanding
 • we will have been gladhanding
 • you will have been gladhanding
 • they will have been gladhanding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to gladhand

Present participle

 • gladhanding

Past participle

 • gladhanded

Perfect Participle

 • having gladhanded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to gladhand

Imperative

 • gladhand
 • let's gladhand
 • gladhand

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: droop embroider gangbang girdle gladden glair glean harm intuit mock scrunchdry truck