Koniugacja czasownika furbelow w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika furbelow w języku angielskim.

Odmiana czasownika furbelow w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I furbelow
 • you furbelow
 • he|she|it furbelows
 • we furbelow
 • you furbelow
 • they furbelow

Present Continuous

 • I am furbelowing
 • you are furbelowing
 • he|she|it is furbelowing
 • we are furbelowing
 • you are furbelowing
 • they are furbelowing

Present Perfect

 • I have furbelowed
 • you have furbelowed
 • he|she|it has furbelowed
 • we have furbelowed
 • you have furbelowed
 • they have furbelowed

Present Perfect Continuous

 • I have been furbelowing
 • you have been furbelowing
 • he|she|it has been furbelowing
 • we have been furbelowing
 • you have been furbelowing
 • they have been furbelowing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika furbelow w czasach przeszłych

Simple past

 • I furbelowed
 • you furbelowed
 • he|she|it furbelowed
 • we furbelowed
 • you furbelowed
 • they furbelowed

Past continuous

 • I was furbelowing
 • you were furbelowing
 • he|she|it was furbelowing
 • we were furbelowing
 • you were furbelowing
 • they were furbelowing

Past perfect

 • I had furbelowed
 • you had furbelowed
 • he|she|it had furbelowed
 • we had furbelowed
 • you had furbelowed
 • they had furbelowed

Past perfect continuous

 • I had been furbelowing
 • you had been furbelowing
 • he|she|it had been furbelowing
 • we had been furbelowing
 • you had been furbelowing
 • they had been furbelowing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika furbelow w czasach przyszłych

Future

 • I will furbelow
 • you will furbelow
 • he|she|it will furbelow
 • we will furbelow
 • you will furbelow
 • they will furbelow

Future continuous

 • I will be furbelowing
 • you will be furbelowing
 • he|she|it will be furbelowing
 • we will be furbelowing
 • you will be furbelowing
 • they will be furbelowing

Future perfect

 • I will have furbelowed
 • you will have furbelowed
 • he|she|it will have furbelowed
 • we will have furbelowed
 • you will have furbelowed
 • they will have furbelowed

Future perfect continuous

 • I will have been furbelowing
 • you will have been furbelowing
 • he|she|it will have been furbelowing
 • we will have been furbelowing
 • you will have been furbelowing
 • they will have been furbelowing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to furbelow

Present participle

 • furbelowing

Past participle

 • furbelowed

Perfect Participle

 • having furbelowed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to furbelow

Imperative

 • furbelow
 • let's furbelow
 • furbelow

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: divagate dryclean foster fumigate fur furbish fuss green inlet methylate salvage tote