Koniugacja czasownika fuss w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika fuss w języku angielskim.

Odmiana czasownika fuss w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I fuss
 • you fuss
 • he|she|it fusses
 • we fuss
 • you fuss
 • they fuss

Present Continuous

 • I am fussing
 • you are fussing
 • he|she|it is fussing
 • we are fussing
 • you are fussing
 • they are fussing

Present Perfect

 • I have fussed
 • you have fussed
 • he|she|it has fussed
 • we have fussed
 • you have fussed
 • they have fussed

Present Perfect Continuous

 • I have been fussing
 • you have been fussing
 • he|she|it has been fussing
 • we have been fussing
 • you have been fussing
 • they have been fussing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika fuss w czasach przeszłych

Simple past

 • I fussed
 • you fussed
 • he|she|it fussed
 • we fussed
 • you fussed
 • they fussed

Past continuous

 • I was fussing
 • you were fussing
 • he|she|it was fussing
 • we were fussing
 • you were fussing
 • they were fussing

Past perfect

 • I had fussed
 • you had fussed
 • he|she|it had fussed
 • we had fussed
 • you had fussed
 • they had fussed

Past perfect continuous

 • I had been fussing
 • you had been fussing
 • he|she|it had been fussing
 • we had been fussing
 • you had been fussing
 • they had been fussing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika fuss w czasach przyszłych

Future

 • I will fuss
 • you will fuss
 • he|she|it will fuss
 • we will fuss
 • you will fuss
 • they will fuss

Future continuous

 • I will be fussing
 • you will be fussing
 • he|she|it will be fussing
 • we will be fussing
 • you will be fussing
 • they will be fussing

Future perfect

 • I will have fussed
 • you will have fussed
 • he|she|it will have fussed
 • we will have fussed
 • you will have fussed
 • they will have fussed

Future perfect continuous

 • I will have been fussing
 • you will have been fussing
 • he|she|it will have been fussing
 • we will have been fussing
 • you will have been fussing
 • they will have been fussing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to fuss

Present participle

 • fussing

Past participle

 • fussed

Perfect Participle

 • having fussed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to fuss

Imperative

 • fuss
 • let's fuss
 • fuss

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: divine dumb fracture furl fusillade fustigate gag grin inscribe microfilm sandcast tousle