Koniugacja czasownika felicitate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika felicitate w języku angielskim.

Odmiana czasownika felicitate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I felicitate
 • you felicitate
 • he|she|it felicitates
 • we felicitate
 • you felicitate
 • they felicitate

Present Continuous

 • I am felicitating
 • you are felicitating
 • he|she|it is felicitating
 • we are felicitating
 • you are felicitating
 • they are felicitating

Present Perfect

 • I have felicitated
 • you have felicitated
 • he|she|it has felicitated
 • we have felicitated
 • you have felicitated
 • they have felicitated

Present Perfect Continuous

 • I have been felicitating
 • you have been felicitating
 • he|she|it has been felicitating
 • we have been felicitating
 • you have been felicitating
 • they have been felicitating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika felicitate w czasach przeszłych

Simple past

 • I felicitated
 • you felicitated
 • he|she|it felicitated
 • we felicitated
 • you felicitated
 • they felicitated

Past continuous

 • I was felicitating
 • you were felicitating
 • he|she|it was felicitating
 • we were felicitating
 • you were felicitating
 • they were felicitating

Past perfect

 • I had felicitated
 • you had felicitated
 • he|she|it had felicitated
 • we had felicitated
 • you had felicitated
 • they had felicitated

Past perfect continuous

 • I had been felicitating
 • you had been felicitating
 • he|she|it had been felicitating
 • we had been felicitating
 • you had been felicitating
 • they had been felicitating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika felicitate w czasach przyszłych

Future

 • I will felicitate
 • you will felicitate
 • he|she|it will felicitate
 • we will felicitate
 • you will felicitate
 • they will felicitate

Future continuous

 • I will be felicitating
 • you will be felicitating
 • he|she|it will be felicitating
 • we will be felicitating
 • you will be felicitating
 • they will be felicitating

Future perfect

 • I will have felicitated
 • you will have felicitated
 • he|she|it will have felicitated
 • we will have felicitated
 • you will have felicitated
 • they will have felicitated

Future perfect continuous

 • I will have been felicitating
 • you will have been felicitating
 • he|she|it will have been felicitating
 • we will have been felicitating
 • you will have been felicitating
 • they will have been felicitating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to felicitate

Present participle

 • felicitating

Past participle

 • felicitated

Perfect Participle

 • having felicitated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to felicitate

Imperative

 • felicitate
 • let's felicitate
 • felicitate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: deprecate dimension exude federalize feint fellate ferrule forego hibernate land remortgage supplicate