Koniugacja czasownika dimension w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika dimension w języku angielskim.

Odmiana czasownika dimension w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I dimension
 • you dimension
 • he|she|it dimensions
 • we dimension
 • you dimension
 • they dimension

Present Continuous

 • I am dimensioning
 • you are dimensioning
 • he|she|it is dimensioning
 • we are dimensioning
 • you are dimensioning
 • they are dimensioning

Present Perfect

 • I have dimensioned
 • you have dimensioned
 • he|she|it has dimensioned
 • we have dimensioned
 • you have dimensioned
 • they have dimensioned

Present Perfect Continuous

 • I have been dimensioning
 • you have been dimensioning
 • he|she|it has been dimensioning
 • we have been dimensioning
 • you have been dimensioning
 • they have been dimensioning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika dimension w czasach przeszłych

Simple past

 • I dimensioned
 • you dimensioned
 • he|she|it dimensioned
 • we dimensioned
 • you dimensioned
 • they dimensioned

Past continuous

 • I was dimensioning
 • you were dimensioning
 • he|she|it was dimensioning
 • we were dimensioning
 • you were dimensioning
 • they were dimensioning

Past perfect

 • I had dimensioned
 • you had dimensioned
 • he|she|it had dimensioned
 • we had dimensioned
 • you had dimensioned
 • they had dimensioned

Past perfect continuous

 • I had been dimensioning
 • you had been dimensioning
 • he|she|it had been dimensioning
 • we had been dimensioning
 • you had been dimensioning
 • they had been dimensioning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika dimension w czasach przyszłych

Future

 • I will dimension
 • you will dimension
 • he|she|it will dimension
 • we will dimension
 • you will dimension
 • they will dimension

Future continuous

 • I will be dimensioning
 • you will be dimensioning
 • he|she|it will be dimensioning
 • we will be dimensioning
 • you will be dimensioning
 • they will be dimensioning

Future perfect

 • I will have dimensioned
 • you will have dimensioned
 • he|she|it will have dimensioned
 • we will have dimensioned
 • you will have dimensioned
 • they will have dimensioned

Future perfect continuous

 • I will have been dimensioning
 • you will have been dimensioning
 • he|she|it will have been dimensioning
 • we will have been dimensioning
 • you will have been dimensioning
 • they will have been dimensioning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to dimension

Present participle

 • dimensioning

Past participle

 • dimensioned

Perfect Participle

 • having dimensioned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to dimension

Imperative

 • dimension
 • let's dimension
 • dimension

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: circularize collectivise despite dike dim dimidiate diphthongise divert expurgate guard photostat seel