Koniugacja czasownika euphemize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika euphemize w języku angielskim.

Odmiana czasownika euphemize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I euphemize
 • you euphemize
 • he|she|it euphemizes
 • we euphemize
 • you euphemize
 • they euphemize

Present Continuous

 • I am euphemizing
 • you are euphemizing
 • he|she|it is euphemizing
 • we are euphemizing
 • you are euphemizing
 • they are euphemizing

Present Perfect

 • I have euphemized
 • you have euphemized
 • he|she|it has euphemized
 • we have euphemized
 • you have euphemized
 • they have euphemized

Present Perfect Continuous

 • I have been euphemizing
 • you have been euphemizing
 • he|she|it has been euphemizing
 • we have been euphemizing
 • you have been euphemizing
 • they have been euphemizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika euphemize w czasach przeszłych

Simple past

 • I euphemized
 • you euphemized
 • he|she|it euphemized
 • we euphemized
 • you euphemized
 • they euphemized

Past continuous

 • I was euphemizing
 • you were euphemizing
 • he|she|it was euphemizing
 • we were euphemizing
 • you were euphemizing
 • they were euphemizing

Past perfect

 • I had euphemized
 • you had euphemized
 • he|she|it had euphemized
 • we had euphemized
 • you had euphemized
 • they had euphemized

Past perfect continuous

 • I had been euphemizing
 • you had been euphemizing
 • he|she|it had been euphemizing
 • we had been euphemizing
 • you had been euphemizing
 • they had been euphemizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika euphemize w czasach przyszłych

Future

 • I will euphemize
 • you will euphemize
 • he|she|it will euphemize
 • we will euphemize
 • you will euphemize
 • they will euphemize

Future continuous

 • I will be euphemizing
 • you will be euphemizing
 • he|she|it will be euphemizing
 • we will be euphemizing
 • you will be euphemizing
 • they will be euphemizing

Future perfect

 • I will have euphemized
 • you will have euphemized
 • he|she|it will have euphemized
 • we will have euphemized
 • you will have euphemized
 • they will have euphemized

Future perfect continuous

 • I will have been euphemizing
 • you will have been euphemizing
 • he|she|it will have been euphemizing
 • we will have been euphemizing
 • you will have been euphemizing
 • they will have been euphemizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to euphemize

Present participle

 • euphemizing

Past participle

 • euphemized

Perfect Participle

 • having euphemized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to euphemize

Imperative

 • euphemize
 • let's euphemize
 • euphemize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: decertify demo entertain ethicize eulogize euphonize evangelise ferrule grease ironize recess stink