Koniugacja czasownika dress w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika dress w języku angielskim.

Odmiana czasownika dress w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I dress
 • you dress
 • he|she|it dresses
 • we dress
 • you dress
 • they dress

Present Continuous

 • I am dressing
 • you are dressing
 • he|she|it is dressing
 • we are dressing
 • you are dressing
 • they are dressing

Present Perfect

 • I have dressed
 • you have dressed
 • he|she|it has dressed
 • we have dressed
 • you have dressed
 • they have dressed

Present Perfect Continuous

 • I have been dressing
 • you have been dressing
 • he|she|it has been dressing
 • we have been dressing
 • you have been dressing
 • they have been dressing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika dress w czasach przeszłych

Simple past

 • I dressed
 • you dressed
 • he|she|it dressed
 • we dressed
 • you dressed
 • they dressed

Past continuous

 • I was dressing
 • you were dressing
 • he|she|it was dressing
 • we were dressing
 • you were dressing
 • they were dressing

Past perfect

 • I had dressed
 • you had dressed
 • he|she|it had dressed
 • we had dressed
 • you had dressed
 • they had dressed

Past perfect continuous

 • I had been dressing
 • you had been dressing
 • he|she|it had been dressing
 • we had been dressing
 • you had been dressing
 • they had been dressing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika dress w czasach przyszłych

Future

 • I will dress
 • you will dress
 • he|she|it will dress
 • we will dress
 • you will dress
 • they will dress

Future continuous

 • I will be dressing
 • you will be dressing
 • he|she|it will be dressing
 • we will be dressing
 • you will be dressing
 • they will be dressing

Future perfect

 • I will have dressed
 • you will have dressed
 • he|she|it will have dressed
 • we will have dressed
 • you will have dressed
 • they will have dressed

Future perfect continuous

 • I will have been dressing
 • you will have been dressing
 • he|she|it will have been dressing
 • we will have been dressing
 • you will have been dressing
 • they will have been dressing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to dress

Present participle

 • dressing

Past participle

 • dressed

Perfect Participle

 • having dressed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to dress

Imperative

 • dress
 • let's dress
 • dress

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: contour crashtest dogear draw drench dribble drone enforce forecast ice-skate print slow