Konjugácia slovesa dress v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso dress v angličtine.

Konjugácia slovesa dress v prítomnom čase

Present Tense

 • I dress
 • you dress
 • he|she|it dresses
 • we dress
 • you dress
 • they dress

Present Continuous

 • I am dressing
 • you are dressing
 • he|she|it is dressing
 • we are dressing
 • you are dressing
 • they are dressing

Present Perfect

 • I have dressed
 • you have dressed
 • he|she|it has dressed
 • we have dressed
 • you have dressed
 • they have dressed

Present Perfect Continuous

 • I have been dressing
 • you have been dressing
 • he|she|it has been dressing
 • we have been dressing
 • you have been dressing
 • they have been dressing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa dress v minulých časoch

Simple past

 • I dressed
 • you dressed
 • he|she|it dressed
 • we dressed
 • you dressed
 • they dressed

Past continuous

 • I was dressing
 • you were dressing
 • he|she|it was dressing
 • we were dressing
 • you were dressing
 • they were dressing

Past perfect

 • I had dressed
 • you had dressed
 • he|she|it had dressed
 • we had dressed
 • you had dressed
 • they had dressed

Past perfect continuous

 • I had been dressing
 • you had been dressing
 • he|she|it had been dressing
 • we had been dressing
 • you had been dressing
 • they had been dressing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa dress vo futurálnom čase

Future

 • I will dress
 • you will dress
 • he|she|it will dress
 • we will dress
 • you will dress
 • they will dress

Future continuous

 • I will be dressing
 • you will be dressing
 • he|she|it will be dressing
 • we will be dressing
 • you will be dressing
 • they will be dressing

Future perfect

 • I will have dressed
 • you will have dressed
 • he|she|it will have dressed
 • we will have dressed
 • you will have dressed
 • they will have dressed

Future perfect continuous

 • I will have been dressing
 • you will have been dressing
 • he|she|it will have been dressing
 • we will have been dressing
 • you will have been dressing
 • they will have been dressing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to dress

Present participle

 • dressing

Past participle

 • dressed

Perfect Participle

 • having dressed

Imperatív v angličtine pre sloveso to dress

Imperative

 • dress
 • let's dress
 • dress

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: contour crashtest dogear draw drench dribble drone enforce forecast ice-skate print slow