Koniugacja czasownika boxhaul w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika boxhaul w języku angielskim.

Odmiana czasownika boxhaul w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I boxhaul
 • you boxhaul
 • he|she|it boxhauls
 • we boxhaul
 • you boxhaul
 • they boxhaul

Present Continuous

 • I am boxhauling
 • you are boxhauling
 • he|she|it is boxhauling
 • we are boxhauling
 • you are boxhauling
 • they are boxhauling

Present Perfect

 • I have boxhauled
 • you have boxhauled
 • he|she|it has boxhauled
 • we have boxhauled
 • you have boxhauled
 • they have boxhauled

Present Perfect Continuous

 • I have been boxhauling
 • you have been boxhauling
 • he|she|it has been boxhauling
 • we have been boxhauling
 • you have been boxhauling
 • they have been boxhauling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika boxhaul w czasach przeszłych

Simple past

 • I boxhauled
 • you boxhauled
 • he|she|it boxhauled
 • we boxhauled
 • you boxhauled
 • they boxhauled

Past continuous

 • I was boxhauling
 • you were boxhauling
 • he|she|it was boxhauling
 • we were boxhauling
 • you were boxhauling
 • they were boxhauling

Past perfect

 • I had boxhauled
 • you had boxhauled
 • he|she|it had boxhauled
 • we had boxhauled
 • you had boxhauled
 • they had boxhauled

Past perfect continuous

 • I had been boxhauling
 • you had been boxhauling
 • he|she|it had been boxhauling
 • we had been boxhauling
 • you had been boxhauling
 • they had been boxhauling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika boxhaul w czasach przyszłych

Future

 • I will boxhaul
 • you will boxhaul
 • he|she|it will boxhaul
 • we will boxhaul
 • you will boxhaul
 • they will boxhaul

Future continuous

 • I will be boxhauling
 • you will be boxhauling
 • he|she|it will be boxhauling
 • we will be boxhauling
 • you will be boxhauling
 • they will be boxhauling

Future perfect

 • I will have boxhauled
 • you will have boxhauled
 • he|she|it will have boxhauled
 • we will have boxhauled
 • you will have boxhauled
 • they will have boxhauled

Future perfect continuous

 • I will have been boxhauling
 • you will have been boxhauling
 • he|she|it will have been boxhauling
 • we will have been boxhauling
 • you will have been boxhauling
 • they will have been boxhauling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to boxhaul

Present participle

 • boxhauling

Past participle

 • boxhauled

Perfect Participle

 • having boxhauled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to boxhaul

Imperative

 • boxhaul
 • let's boxhaul
 • boxhaul

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blossom bow box boycott braille canter contemn diphthongise intermarry people