Koniugacja czasownika boondoggle w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika boondoggle w języku angielskim.

Odmiana czasownika boondoggle w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I boondoggle
 • you boondoggle
 • he|she|it boondoggles
 • we boondoggle
 • you boondoggle
 • they boondoggle

Present Continuous

 • I am boondoggling
 • you are boondoggling
 • he|she|it is boondoggling
 • we are boondoggling
 • you are boondoggling
 • they are boondoggling

Present Perfect

 • I have boondoggled
 • you have boondoggled
 • he|she|it has boondoggled
 • we have boondoggled
 • you have boondoggled
 • they have boondoggled

Present Perfect Continuous

 • I have been boondoggling
 • you have been boondoggling
 • he|she|it has been boondoggling
 • we have been boondoggling
 • you have been boondoggling
 • they have been boondoggling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika boondoggle w czasach przeszłych

Simple past

 • I boondoggled
 • you boondoggled
 • he|she|it boondoggled
 • we boondoggled
 • you boondoggled
 • they boondoggled

Past continuous

 • I was boondoggling
 • you were boondoggling
 • he|she|it was boondoggling
 • we were boondoggling
 • you were boondoggling
 • they were boondoggling

Past perfect

 • I had boondoggled
 • you had boondoggled
 • he|she|it had boondoggled
 • we had boondoggled
 • you had boondoggled
 • they had boondoggled

Past perfect continuous

 • I had been boondoggling
 • you had been boondoggling
 • he|she|it had been boondoggling
 • we had been boondoggling
 • you had been boondoggling
 • they had been boondoggling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika boondoggle w czasach przyszłych

Future

 • I will boondoggle
 • you will boondoggle
 • he|she|it will boondoggle
 • we will boondoggle
 • you will boondoggle
 • they will boondoggle

Future continuous

 • I will be boondoggling
 • you will be boondoggling
 • he|she|it will be boondoggling
 • we will be boondoggling
 • you will be boondoggling
 • they will be boondoggling

Future perfect

 • I will have boondoggled
 • you will have boondoggled
 • he|she|it will have boondoggled
 • we will have boondoggled
 • you will have boondoggled
 • they will have boondoggled

Future perfect continuous

 • I will have been boondoggling
 • you will have been boondoggling
 • he|she|it will have been boondoggling
 • we will have been boondoggling
 • you will have been boondoggling
 • they will have been boondoggling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to boondoggle

Present participle

 • boondoggling

Past participle

 • boondoggled

Perfect Participle

 • having boondoggled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to boondoggle

Imperative

 • boondoggle
 • let's boondoggle
 • boondoggle

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blaze boobytrap boomerang boost borrow callous consecrate diet interbreed peacock