Koniugacja czasownika boomerang w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika boomerang w języku angielskim.

Odmiana czasownika boomerang w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I boomerang
 • you boomerang
 • he|she|it boomerangs
 • we boomerang
 • you boomerang
 • they boomerang

Present Continuous

 • I am boomeranging
 • you are boomeranging
 • he|she|it is boomeranging
 • we are boomeranging
 • you are boomeranging
 • they are boomeranging

Present Perfect

 • I have boomeranged
 • you have boomeranged
 • he|she|it has boomeranged
 • we have boomeranged
 • you have boomeranged
 • they have boomeranged

Present Perfect Continuous

 • I have been boomeranging
 • you have been boomeranging
 • he|she|it has been boomeranging
 • we have been boomeranging
 • you have been boomeranging
 • they have been boomeranging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika boomerang w czasach przeszłych

Simple past

 • I boomeranged
 • you boomeranged
 • he|she|it boomeranged
 • we boomeranged
 • you boomeranged
 • they boomeranged

Past continuous

 • I was boomeranging
 • you were boomeranging
 • he|she|it was boomeranging
 • we were boomeranging
 • you were boomeranging
 • they were boomeranging

Past perfect

 • I had boomeranged
 • you had boomeranged
 • he|she|it had boomeranged
 • we had boomeranged
 • you had boomeranged
 • they had boomeranged

Past perfect continuous

 • I had been boomeranging
 • you had been boomeranging
 • he|she|it had been boomeranging
 • we had been boomeranging
 • you had been boomeranging
 • they had been boomeranging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika boomerang w czasach przyszłych

Future

 • I will boomerang
 • you will boomerang
 • he|she|it will boomerang
 • we will boomerang
 • you will boomerang
 • they will boomerang

Future continuous

 • I will be boomeranging
 • you will be boomeranging
 • he|she|it will be boomeranging
 • we will be boomeranging
 • you will be boomeranging
 • they will be boomeranging

Future perfect

 • I will have boomeranged
 • you will have boomeranged
 • he|she|it will have boomeranged
 • we will have boomeranged
 • you will have boomeranged
 • they will have boomeranged

Future perfect continuous

 • I will have been boomeranging
 • you will have been boomeranging
 • he|she|it will have been boomeranging
 • we will have been boomeranging
 • you will have been boomeranging
 • they will have been boomeranging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to boomerang

Present participle

 • boomeranging

Past participle

 • boomeranged

Perfect Participle

 • having boomeranged

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to boomerang

Imperative

 • boomerang
 • let's boomerang
 • boomerang

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blather booby-trap boom boondoggle bore calliper conscript die-cast interact peach