Спрягане на глагола snoop на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола snoop на английски.

Спрежение на глагола snoop в сегашни времена

Present Tense

 • I snoop
 • you snoop
 • he|she|it snoops
 • we snoop
 • you snoop
 • they snoop

Present Continuous

 • I am snooping
 • you are snooping
 • he|she|it is snooping
 • we are snooping
 • you are snooping
 • they are snooping

Present Perfect

 • I have snooped
 • you have snooped
 • he|she|it has snooped
 • we have snooped
 • you have snooped
 • they have snooped

Present Perfect Continuous

 • I have been snooping
 • you have been snooping
 • he|she|it has been snooping
 • we have been snooping
 • you have been snooping
 • they have been snooping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола snoop в минали времена

Simple past

 • I snooped
 • you snooped
 • he|she|it snooped
 • we snooped
 • you snooped
 • they snooped

Past continuous

 • I was snooping
 • you were snooping
 • he|she|it was snooping
 • we were snooping
 • you were snooping
 • they were snooping

Past perfect

 • I had snooped
 • you had snooped
 • he|she|it had snooped
 • we had snooped
 • you had snooped
 • they had snooped

Past perfect continuous

 • I had been snooping
 • you had been snooping
 • he|she|it had been snooping
 • we had been snooping
 • you had been snooping
 • they had been snooping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола snoop в бъдещите времена

Future

 • I will snoop
 • you will snoop
 • he|she|it will snoop
 • we will snoop
 • you will snoop
 • they will snoop

Future continuous

 • I will be snooping
 • you will be snooping
 • he|she|it will be snooping
 • we will be snooping
 • you will be snooping
 • they will be snooping

Future perfect

 • I will have snooped
 • you will have snooped
 • he|she|it will have snooped
 • we will have snooped
 • you will have snooped
 • they will have snooped

Future perfect continuous

 • I will have been snooping
 • you will have been snooping
 • he|she|it will have been snooping
 • we will have been snooping
 • you will have been snooping
 • they will have been snooping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to snoop

Present participle

 • snooping

Past participle

 • snooped

Perfect Participle

 • having snooped

Повелителното наклонение на английски за глагола to snoop

Imperative

 • snoop
 • let's snoop
 • snoop

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: blear depicture refinance repast slick snip snooker snooze snuff stain tier welter