Спрягане на глагола slick на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола slick на английски.

Спрежение на глагола slick в сегашни времена

Present Tense

 • I slick
 • you slick
 • he|she|it slicks
 • we slick
 • you slick
 • they slick

Present Continuous

 • I am slicking
 • you are slicking
 • he|she|it is slicking
 • we are slicking
 • you are slicking
 • they are slicking

Present Perfect

 • I have slicked
 • you have slicked
 • he|she|it has slicked
 • we have slicked
 • you have slicked
 • they have slicked

Present Perfect Continuous

 • I have been slicking
 • you have been slicking
 • he|she|it has been slicking
 • we have been slicking
 • you have been slicking
 • they have been slicking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола slick в минали времена

Simple past

 • I slicked
 • you slicked
 • he|she|it slicked
 • we slicked
 • you slicked
 • they slicked

Past continuous

 • I was slicking
 • you were slicking
 • he|she|it was slicking
 • we were slicking
 • you were slicking
 • they were slicking

Past perfect

 • I had slicked
 • you had slicked
 • he|she|it had slicked
 • we had slicked
 • you had slicked
 • they had slicked

Past perfect continuous

 • I had been slicking
 • you had been slicking
 • he|she|it had been slicking
 • we had been slicking
 • you had been slicking
 • they had been slicking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола slick в бъдещите времена

Future

 • I will slick
 • you will slick
 • he|she|it will slick
 • we will slick
 • you will slick
 • they will slick

Future continuous

 • I will be slicking
 • you will be slicking
 • he|she|it will be slicking
 • we will be slicking
 • you will be slicking
 • they will be slicking

Future perfect

 • I will have slicked
 • you will have slicked
 • he|she|it will have slicked
 • we will have slicked
 • you will have slicked
 • they will have slicked

Future perfect continuous

 • I will have been slicking
 • you will have been slicking
 • he|she|it will have been slicking
 • we will have been slicking
 • you will have been slicking
 • they will have been slicking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to slick

Present participle

 • slicking

Past participle

 • slicked

Perfect Participle

 • having slicked

Повелителното наклонение на английски за глагола to slick

Imperative

 • slick
 • let's slick
 • slick

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: best deify reclassify reinforce single-tongue sleet slice slide slit splatter temp wage