Спрягане на глагола man-handle на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола man-handle на английски.

Спрежение на глагола man-handle в сегашни времена

Present Tense

 • I man-handle
 • you man-handle
 • he|she|it man-handles
 • we man-handle
 • you man-handle
 • they man-handle

Present Continuous

 • I am man-handling
 • you are man-handling
 • he|she|it is man-handling
 • we are man-handling
 • you are man-handling
 • they are man-handling

Present Perfect

 • I have man-handled
 • you have man-handled
 • he|she|it has man-handled
 • we have man-handled
 • you have man-handled
 • they have man-handled

Present Perfect Continuous

 • I have been man-handling
 • you have been man-handling
 • he|she|it has been man-handling
 • we have been man-handling
 • you have been man-handling
 • they have been man-handling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола man-handle в минали времена

Simple past

 • I man-handled
 • you man-handled
 • he|she|it man-handled
 • we man-handled
 • you man-handled
 • they man-handled

Past continuous

 • I was man-handling
 • you were man-handling
 • he|she|it was man-handling
 • we were man-handling
 • you were man-handling
 • they were man-handling

Past perfect

 • I had man-handled
 • you had man-handled
 • he|she|it had man-handled
 • we had man-handled
 • you had man-handled
 • they had man-handled

Past perfect continuous

 • I had been man-handling
 • you had been man-handling
 • he|she|it had been man-handling
 • we had been man-handling
 • you had been man-handling
 • they had been man-handling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола man-handle в бъдещите времена

Future

 • I will man-handle
 • you will man-handle
 • he|she|it will man-handle
 • we will man-handle
 • you will man-handle
 • they will man-handle

Future continuous

 • I will be man-handling
 • you will be man-handling
 • he|she|it will be man-handling
 • we will be man-handling
 • you will be man-handling
 • they will be man-handling

Future perfect

 • I will have man-handled
 • you will have man-handled
 • he|she|it will have man-handled
 • we will have man-handled
 • you will have man-handled
 • they will have man-handled

Future perfect continuous

 • I will have been man-handling
 • you will have been man-handling
 • he|she|it will have been man-handling
 • we will have been man-handling
 • you will have been man-handling
 • they will have been man-handling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to man-handle

Present participle

 • man-handling

Past participle

 • man-handled

Perfect Participle

 • having man-handled

Повелителното наклонение на английски за глагола to man-handle

Imperative

 • man-handle
 • let's man-handle
 • man-handle

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: harmonise honor lodge malinger man manacle manifold misrepresent pal radioactivate toboggan